ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Четвърта международна кръгла маса „Проблеми на обществената комуникация“

На 11 и 12 юни 2018 г. в учебна база Бачиново на Югозападен университет „Неофит Рилски“, гр. Благоевград се проведе Четвъртата международна кръгла маса, посветена на проблемите на обществената комуникация.

Форумът беше организиран от Дискусионен клуб по Обществени комуникации към катедра “Комуникации и информиране” на УниБИТ и Електронния факултет на Нишкия университет.

Основната цел на конференцията беше да се обобщи опитът и да се представят добрите практики и перспективи в областта на обществената комуникация. На събитието присъстваха и взеха участие известни учени и практици от академичната и изследователската общност, като доц. д-р Теодора Петрова, декан на ФЖМК, СУ „Св. Климент Охридски“ доц. д-р Николай Михайлов, ФЖМК, СУ „Св. Климент Охридски“, проф. д.с.н. Михаил Мирчев, УНСС, проф. д.н. Николай Палашев, УниБИТ, доц. д-р Катя Михайлова, УНСС, проф. д-р Ванче Бойков, Нишки университет и др. На форума участие взеха и млади изследователи и докторанти от България и Сърбия.

Участниците в научния форум бяха представители на 5 български и 1 сръбски университет. Изнесени бяха над 40 доклада, организирани в 2 тематични сесии, които завършиха с оживени дискусии. Участниците в кръглата маса бяха поздравени от проф. д. ик.н. Стоян Денчев, Ректор на УниБИТ.

Организирането и провеждането на конференцията се реализира с финансовата подкрепа на проект ПЧФНП-2018-02, Наредба на МОН. Докладите от научното събитие ще бъдат публикувани в научен сборник.

Снимки от събитието

НОВИНИ


нагоре