Факултетни канцеларии

Факултетна канцелария на Факултета по библиотекознание и културно наследство

Михаела Цакова Главен експерт - Факултетна канцелария на ФБКН
Михаела Цакова
Кабинет: 315, Сграда: УниБИТ 1
Тел.: +359 (0) 2 970 85 97
Деница Младенова Експерт - Факултетна канцелария на ФБКН
Деница Младенова
Кабинет: 315, Сграда: УниБИТ 1
Имейл: d.mladenova@unibit.bg
Тел.: +359 (0) 2 970 85 97
Михаела Цакова Експерт - Факултетна канцелария на ФБКН
Агнеса Цветкова
Кабинет: 315, Сграда: УниБИТ 1
Имейл: a.cvetkova@unibit.bg
Тел.: +359 (0) 2 970 85 97

 

Факултетна канцелария на Факултета "Информационни науки"

Пенка Пергелова Главен експерт - Факултетна канцелария на ФИН
Пенка Пергелова
Кабинет: 303, Сграда: УниБИТ 2
 
Виктория Спасова Главен експерт - Факултетна канцелария на ФИН
Виктория Спасова
Кабинет: 303, Сграда: УниБИТ 2
Имейл: v.spasova@unibit.bg
 
Виктория Спасова Експерт - Факултетна канцелария на ФИН
Йоана Хаджийска
Кабинет: 303, Сграда: УниБИТ 2
Имейл: y.hadzhiyska@unibit.bg
 

 


нагоре