Покана - представяне на резултати по проект

 Уважаеми госпожи и господа,

 Район Възраждане - СО и Сдружение "Възраждане - 2016" имат удоволствието да Ви поканят на 12 септември 2019 г. /четвъртък/ от 16ч. в заседателната зала в сградата на район Възраждане на бул. Ал. Стамболийски 62 на представянето на резултатите по проект "Устойчив модел на задание за обновяване на сгради в исторически квартали като част от обществени пространства", изпълняван с финансовата подкрепа на Програма Европа 2019 на Столична Община от Сдружение "Възраждане - 2016" в партньорство с Район "Възраждане", УниБИТ и неформално Сдружение "Възраждане - Женски пазар".

Покана - представяне на резултати по проект


Герб на Столична община Лого на Програма Европа на Столична община Герб на Район Възраждане в Столична община

И Н Ф О Р М А Ц И Я

За проект

“Устойчив модел на задание за обновяване на сгради в исторически квартали като част от обществени пространства“, изпълнен от Сдружение „Възраждане-2016“, в партньорство с район „Възраждане“ – СО, УниБИТ, неформално сдружение „Възраждане-Женски пазар“, с финансовата подкрепа на Програма „Европа“ 2019 на Столична община

 На 12.09.2019 г. в залата на район „Възраждане“ от 16:00 ч., бяха обсъдени резултатите от работата по проекта. В дискусията взеха участие представители на партньорските организации, експерти, граждани.

 Савина Савова - кмет на район „Възраждане“-СО, представи работата на администрацията за опазване и обновяване на исторически ценните сгради, в съответствие с политиката на Столична община. Тя подчерта, че разглежданият проект е резултат на ползотворното сътрудничество с неговия авторски колектив, подпомагано финансово от Програма „Европа“ на Столична Община. Проектът „Устойчив модел на задание за обновяване на сгради в исторически квартали и като част от обществени пространства“ е насочен към съхраняване на уникалната идентичност на традиционните исторически квартали в зоната на Женски пазар, повишаване на стандарта на живот, естетизация на средата. Опазването и осъвременяването на ценните и характерни за София сгради и пространства е във фокуса на обществения интерес, на управлението на Столична Община и на район „Възраждане“-СО. Цел на проектното предложение е разработването на модел на задание за обновяване на сгради и обществени пространства, принадлежащи към улици и квартали, определени като „групови паметници“. Моделът се базира на обобщените резултатите от подробно изследване на конкретна сграда и нейното влияние върху характера на общественото пространство.

 Арх. Николай Диков – зам.-кмет и координатор по проекта, подчерта връзката между политиката на района и Столична община по този актуален проблем и постигнатите резултати в разглеждания проект.

 Арх. С. Вранчева - ръководител на авторския колектив, представи накратко събраната автентична информация за сградата на бул. Ст. Стамболов, № 12-14, реализираните подробни изследвания на елементите на сградата на №12, където собствеността на СО е над 70 %.

 Арх. А. Ковачев от авторския колектив представи подробните фишове за изследване на състоянието на избраната сграда, препоръките за обновяването й, както и възможни варианти за подобряване на функционалните схеми на апартаментите. Акцент на представянето беше Модела на задание.

 Водещата Пепа Илиева прочете депозирани отзиви за разработения проект - Мнение от проф. д-р арх. Минчо Ненчев – УАСГ, и Становище от гл.ас. д-р арх. Стефан Аспарухов - УАСГ. И двата отзива подчертават качествата на задълбоченото проучване, като препоръчват популяризирането на Модела в СО и други големи градове.

 По време на последвалата дискусия се разискваха въпросите, свързани с реализацията на обновителните и ремонтно-възстановителни работи при детайлно изследваните сгради, с дейното участие на представителите на Инициативния комитет „Възраждане-Женски пазар“. Кметът С. Савова и зам.-кметът Н. Диков отговориха изчерпателно на поставените въпроси, като насочиха вниманието към новата програма на Столична община -„Културно наследство“. Те подчертаха, че ще направят срещи със заинтересовани собственици на сгради-паметници, за да стимулират участието им в тази програма.

 В заключение беше изразена висока оценка за разработения проект, както и специално признание за работата на ръководството на район Възраждане и Столична община по проблемите на обновяване и осъвременяване на зоната на Женски пазар.

 В дискусията взеха участие: Савина Савова - кмет на район „Възраждане“, Николай Диков – зам.-кмет на район „Възраждане“- СО и координатор на проекта, Пепа Илиева - PR консултант на район „Възраждане“, Елка Караманова, инж. Вера Кольовска и други от неформалното сдружение „Възраждане-Женски пазар“, както и членовете на авторския колектив, разработил проекта.

 

НОВИНИ


нагоре