УниБИТ е победител в Конкурс на EBSCO за членовете на БИК!

УниБИТ е победител в Конкурса на EBSCO за членовете на Български информационен консорциум!!! Конкурсът завършви на 28 февруари 2023 г. и представлява Класация на ТОП 20 участници с най-голям брой ползвани пълнотекстови материали в следните ресурси на EBSCO: Humanities Source Ultimate и eBooks University Press Subscription Collection за периода от 1 декември 2022 г. до 28 февруари 2023 г.

Наградите ще бъдат връчени по време на следващото събитие, организирано от БИК. Първата награда е пречиствател за въздух.

Повече информация може да намерите на адрес: тук

Честито да ни е!

НОВИНИ


нагоре