Проф. дн Таня Тодорова с награда Bobcat of the Year 2023

В периода 23-25.01.2024 г. в Университета в Коимбра, Португалия, се проведе 32-то издание на конференцията BOBCATSSS (https://bobcatsss2024-uc.marilia.unesp.br/), съ-организирана от Университета в Коимбра, Държавния университет на Сао Пауло, Бразилия и Университета по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ), България. Конференцията е под егидата на BOBCATSSS Association (https://bobcatsss.info/ - до 2019 г. EUCLID - Европейска асоциация по библиотечно-информационно образование и изследвания).

На 25.01.2024 г., на официалната церемония по закриването на BOBCATSSS 2024, бе връчена ежегодната надграда на BOBCATSSS Association - Bobcat of the Year 2023 на проф. дн Таня Тодорова от УниБИТ.

Проф. д-р Серап Курбаноглу, която обяви наградата, подчерта приноса на проф. дн Таня Тодорова в развитието на европейското библиотечно-информационно образование и научни изследвания (специално по проблематиката за авторскоправната грамотност на специалистите от библиотечно-информационните и други културни институции) и за укрепването на BOBCATSSS общността като председател в периода януари 2021-януари 2023 г., и член на УС от 2017 г., и като съ-организатор на три BOBCATSSS конференции през 2020 г. в Париж, 2021 г. в Порто като виртуално издание, и през 2023 г. в Коимбра, Португалия.

Тази награда е официално институционализирана с решение на Управителния съвет на BOBCATSSS Association през 2006 г. и представлява уважение към професионалистите за изключителен принос в развитието и популяризирането на библиотечно-информационното образование в Европа. През годините тя е присъдена на изтъкнати преподаватели и учени като Рагнар А. Аудънсън, Норвегия (2009), Анна Мария Тамаро, Италия (2011), Нилс Оле Порс, Дания (2014), Серап Курбаноглу, Турция (2020), Кристобал Урбано, Испания (2021), Пааво Арвола, Финландия (2022) и др

Проф. д-р Серап Курбаноглу обявява Bobcat of the Year 2023 - проф. дн Таня Тодорова, УниБИТ, България

НОВИНИ


нагоре