Академичен състав

АКАДЕМИЧЕН СЪСТАВ ВЪВ ФАКУЛТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО

Катедри в състава на ФБКН:

"Библиотечни науки" | "Библиотечен мениджмънт" | "Книга и общество" | "Културно-историческо наследство" | "Комуникации и информиране"

АКАДЕМИЧЕН СЪСТАВ ВЪВ ФАКУЛТЕТ ПО ИНФОРМАЦИОННИ НАУКИ

Катедри в състава на ФИН:

"Информационни системи и технологии" | "Компютърни науки" | "Национална сигурност"

ДЕПАРТАМЕНТ

Департамент по общообразователни дисциплини | Център по чуждоезиково обучение

АКАДЕМИЧЕН СЪСТАВ ВЪВ ФАКУЛТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО

Катедра: „Библиотечни науки”

Акад. длъжност Научна степен Имена Кабинет Сграда
1. Доц. д-р Васил Йорданов Загоров (ръководител катедра) 201 УниБИТ 1
2. Проф. д.п.н. Александра Венкова Куманова 25 УниБИТ 1
3. Доц. д-р Евгения Стефанова Русинова 203 УниБИТ 1
4. Доц. д-р Юлия Стефанова Савова 203 УниБИТ 1
5. Гл.ас. д-р Пламена Емилова Златкова 201 УниБИТ 1
6. Гл.ас. д-р Марина Енчева Енчева 201 УниБИТ 1
7. Гл. ас. д-р Елена Игнатова Игнатова БИЦ УниБИТ 1
8. Ас. д-р Красимира Стойчева Александрова 201
LibLab
УниБИТ 1 УниБИТ 2
9. Ас. д-р Поли Руменова Муканова 201 УниБИТ 1
10. Ас. д-р Николай Куртев Василев 25 УниБИТ 1

Катедра: „Библиотечен мениджмънт”

Акад. длъжност Научна степен Имена Кабинет Сграда
1. Проф. д-р Таня Йорданова Тодорова (ръководител катедра) 204 УниБИТ 1
2. Проф. д.ф.н. Иванка Василева Янкова 314 УниБИТ 1
3. Проф. д.ф.н. Искра Спасова Арсенова 205 УниБИТ 1
4. Проф. д-р Мариела Тодорова Модева 205 УниБИТ 1
5. Доц. д-р Любомира Петрова Парижкова 205 УниБИТ 1
6. Доц. д-р Тереза Стоянова Тренчева 205 УниБИТ 1
7. Доц. д-р Добринка Атанасова Стойкова 205 УниБИТ 1
8 Доц. д-р Румелина Илиева Василева 204 УниБИТ 1
9. Доц. д-р Силвия Станчева Станчева 204 УниБИТ 1
10. Гл.ас. д-р Събина Кирилова Ефтимова 205 УниБИТ 1
11. Ас. д-р Елисавета Димитрова Цветкова 204 УниБИТ 1
12. Ас.   Камелия Владимирова Планска 205 УниБИТ 1

Катедра: „Книга и общество”

Акад. длъжност Научна степен Имена Кабинет Сграда
1. Доц. д-р Люба Дражева Цветкова (ръководител катедра) 302 УниБИТ 1
2. Проф. д-р Кристина Иванова Върбанова-Денчева 312 УниБИТ 1
3. Проф. д.филол.н. Цветанка Георгиева Петрова 306 УниБИТ 1
4. Проф. дн Йорданка Ценкова Захариева 306 УниБИТ 1
5. Проф. д-р Лъчезар Георгиев Георгиев 302 УниБИТ 1
6. Доц. д-р Мая Стоянова Горчева 306 УниБИТ 1
7. Доц. д-р Мария Милчева Гуленова 306 УниБИТ 1
8. Доц. д-р Иван Георгиев Гогов 306 УниБИТ 1
9. Гл.ас. д-р Елисавета Илиева Балабанова 302 УниБИТ 1
10. Гл. ас. д-р Калина Кръстева Минчева 302 УниБИТ 1
11. Ас. д-р Анна Иванова Лозева 302 УниБИТ 1

Катедра: „Културно-историческо наследство”

Акад. длъжност Научна степен Имена Кабинет Сграда
1. Проф. д.и.н. Вера Петрова Бонева (ръководител катедра) 202 УниБИТ 1
2. Проф. д-р София Илиева Василева-Вълчева 312 УниБИТ 1
3. Проф. д.и.н. Валерия Николова Фол 28В УниБИТ 1
4. Проф. д-р Жоржета Димитрова Назърска 202 УниБИТ 1
5. Проф. д.и.н. Христо Луков Матанов 202 УниБИТ 1
6. Доц. д-р Лизбет Любенова Върбанова 202 УниБИТ 1
7. Доц. д-р Венцислав Иванов Велев 202 УниБИТ 1
8. Доц д-р Соня Борисова Пенкова 202 УниБИТ 1
9. Гл.ас д-р Светла Ангелова Шапкалова-Катърска 202 УниБИТ 1
10. Гл.ас. д-р Венета Върбанова Ханджийска Янкулова 202 УниБИТ 1
11. Гл.ас. д-р Христина Димитрова Иванова-Дебрюне 202 УниБИТ 1

Катедра: „Архивно-документално наследство и културономия”

Акад. длъжност Научна степен Имена Кабинет Сграда
1. Проф. д.ик.н. Евгений Сачев (ръководител катедра) 222 УниБИТ 1
2. Проф. д.фил.н Ваня Добрева 221 УниБИТ 1
3. Проф. д.р. Никола Аврейски 221 УниБИТ 1
4. Доц. д-р Боряна Бужашка 220 УниБИТ 1
5. Доц. д-р Росица Кръстева 222 УниБИТ 1
6. Доц. д-р Христиан Атанасов 220 УниБИТ 1
7. Гл.ас. д-р Кръстю Гергинов 221 УниБИТ 1
8. Гл.ас. д-р Петър Пейков 221 УниБИТ 1
9. Ас. д-р Боян Аспарухов 220 УниБИТ 1
10. Ас. д-р Доротея Михова 220 УниБИТ 1
11. Ас.   Надежда Томова 220 УниБИТ 1
12. Ас.   Соня Спасова 220 УниБИТ 1
13. Ас.   Майя Бурмова - Велчева 221 УниБИТ 1
           

Катедра: „Информационна среда за туризъм, изкуство и култура”

Акад. длъжност Научна степен Имена Кабинет Сграда
1. Проф. д-р Евгени Кирилов Велев (ръководител катедра) 309 УниБИТ 1
2. Проф. д.ф.н. Александър Викторов Федотов 309 УниБИТ 1
3. Доц. д-р Свободна Петрова Вранчева 28Б УниБИТ 1
4. Доц. д-р Бонка Цонева Хинкова- Петкова 407 УниБИТ 1
5. Доц. д-р Георги Дончев Рачев 309 УниБИТ 1
6. Ас. д-р Христо Ермилов Тутунаров 309 УниБИТ 1
7. Ас. д-р Камелия Миткова Нушева 309 УниБИТ 1
8. Ас. д-р Диана Манолова Стоянова 309 УниБИТ 1
9. Ас. д-р Галя Тодорова Петкова 309 УниБИТ 1
10. Ас. д-р Боряна Димитрова Янкова-Хаджиева 309 УниБИТ 1
11.   д-р Румен Иванов Драганов 309 УниБИТ 1
12. Ас.   Христо Димитров Христов 309 УниБИТ 1
13.     Елица Йорданова Димитрова 309 УниБИТ 1

Катедра: „Комуникации и информиране”

Акад. длъжност Научна степен Имена Кабинет Сграда
1. Проф. д.н. Николай Георгиев Палашев(ръководител катедра) 308 УниБИТ 1
2. Проф. д-р Иван Тодоров Тодоров 308 УниБИТ 1
3. Проф. д-р Елена Юлиевна Павловска 308 УниБИТ 1
4. Доц. д-р Борис Йорданов Борисов 308 УниБИТ 1
5. Проф. д-р Мюмюн Мюмюнов Тахиров 308 УниБИТ 1
6. Доц. д-р Йордан Стоянов Дойков 308 УниБИТ 1
7. Доц. д-р Магдалена Златкова Гарванова 308 УниБИТ 1
8 Гл. ас. д-р Петър Добринов Канев 308 УниБИТ 1
9. Гл. ас. д-р Сергей Тодоров Модев 308 УниБИТ 1
10. Доц. д-р Христина Станчева Богова 308 УниБИТ 1
11. Гл.ас. д-р Белла Иванова Тетевенска 111 28 Б УниБИТ 1
12. Доц. д-р Яница Петкова Димитрова 308 УниБИТ 1
13. Ас. д-р Мариана Атанасова Атанасова 308 УниБИТ 1

АКАДЕМИЧЕН СЪСТАВ ВЪВ ФАКУЛТЕТ ПО ИНФОРМАЦИОННИ НАУКИ

Катедра: „Информационни системи и технологии”

Акад. длъжност

Научна степен

Имена

Кабинет

Сграда

1.

Проф.

дн

Иван Ганчев Гарванов(ръководител катедра)

108

УниБИТ 1

2.

Проф.

д-р

Иванка Гервазиева Павлова

107

УниБИТ 1

3.

Проф.

д-р

Иван Томов Иванов

302

УниБИТ 2

4.

Проф.

д.ик.н.

Владимир Симов Йоцов

307

УниБИТ 2

5.

Проф.

д-р

Георги Петров Димитров

305

УниБИТ 2

6.

Доц.

д-р

Васил Стоянов Тотев

305

УниБИТ 2

7.

Доц.

дн

Даниела Иванова Борисова

308

УниБИТ 2

8.

Доц.

д-р

Мариана Трифонова Драганова

308

УниБИТ 2

9.

Доц.

д-р

Николай Иванов Янев

308

УниБИТ 2

10.

Гл. ас.

д-р

Иглика Димитрова Гетова

308

УниБИТ 2

11.

Гл. ас

д-р

Катя Христова Рашева-Йорданова

308

УниБИТ 2

12.

Гл. ас.

д-р

Пепа Владиславова Петрова

308

УниБИТ 2

13.

Гл.ас.

д-р

Евтим Илиев Илиев

308

УниБИТ 2

14.

 

д-р

Минчо Викторов Спасов

308

УниБИТ 2

15.

Ас.

 

Ива Стоилова Костадинова

308

УниБИТ 2

16.

Ас.

 

Йови Гънчев Лулов

116

УниБИТ 1

17.

Ас.

 

Кристиян Владимиров Алексиев

305

УниБИТ 2

 

Катедра: „Компютърни науки”

Акад. длъжност

Научна степен

Имена

Кабинет

Сграда

1.

Проф.

д-р

Румен Василев Николов - (ръководител катедра)

304

УниБИТ 2

2.

Проф.

д.ик.н.

Стоян Георгиев Денчев

112

УниБИТ 1

3.

Проф.

д.т.н.

Александър Светославов Ников

304

УниБИТ 2

4.

Проф.

д-р

Галина Стоянова Панайотова

304

УниБИТ 2

5.

Проф.

д.т.н.

Елена Дикова Шойкова-Стоянова

304

УниБИТ 2

6.

Проф.

д-р

Георги Георгиев Димитров

304

УниБИТ 2

7.

Проф.

д-р

Радослав Димов Павлов

206

УниБИТ 2

8.

Проф.

д.м.н.

Николай Маринов Николов

206

УниБИТ 2

9.

Доц.

д-р

Евгения Петрова Ковачева

Институт по лидерство

УниБИТ 2

10.

Доц.

д.т.н.

Димитър Грозданов Христозов

304

УниБИТ 2

11.

Доц.

д-р

Александър Иванов Шикаланов

304

УниБИТ 2

12.

Доц.

д-р

Красимир Тодоров Георгиев

206

УниБИТ 2

13.

Доц.

д-р

Йосиф Аврамов Аврамов

304

УниБИТ 2

14.

Доц.

д-р

Велиян Александров Димитров

206

УниБИТ 2

15.

Доц.

д-р

Боян Колев Жеков

304

УниБИТ 2

16.

Гл.ас.

д-р

Стефка Янкова Толева-Стоименова

206

УниБИТ 2

17.

Гл. ас.

д-р

Даниела Георгиева Павлова

100

УниБИТ 1

18.

Гл. ас.

д-р

Олег Димитров Константинов

Институт по лидерство

УниБИТ 2

19.

Ас.

 

Илия Георгиев Вукарски

206

УниБИТ 2

Катедра: „Национална сигурност”

Акад. длъжност

Научна степен

Имена

Кабинет

Сграда

1.

Проф.

д-р

Евгени Петров Манев (ръководител катедра)

306

УниБИТ 2

2.

Проф.

д.н

Ирена Йорданова Петева

115

УниБИТ 1

3.

Проф.

д.т.н.

Веселин Ценов Целков

300

УниБИТ 2

4.

Проф.

д.т.н.

Атанас Иванов Начев

100

УниБИТ 1

5.

Проф.

д.т.н.

Цветан Атанасов Семерджиев

217

УниБИТ 1

6.

Проф.

д.ик.н.

Гошо Кирилов Петков

217

УниБИТ 1

7.

Проф.

д.ик.н.

Стефан Ангелов Симеонов

300

УниБИТ 2

8.

Проф.

д.н.

Майяна Милчева Митевска-Енчева

218

УниБИТ 1

9.

 

д.н.

Владислав Алексанров Лазаров

306

УниБИТ 2

10.

Проф.

д-р

Стефан Иванов Мичев

306

УниБИТ 2

11.

Проф.

д-р

Емил Иванов Люцканов

300

УниБИТ 2

12.

Проф.

д-р

Николай Стефанов Радулов

300

УниБИТ 2

13.

Доц.

д-р

Константин Кирилов Казаков

218

УниБИТ 1

14.

Доц.

д-р

Георги Лулчев Петришки

300

УниБИТ 2

15.

Доц.

д-р

Николай Атанасов Митев

306

УниБИТ 2

16.

Доц.

д-р

Мария Нейкова Кънева

306

УниБИТ 2

17.

Гл. ас.

д-р

Силвия Красимирова Калчева

218

УниБИТ 1

18.

Гл.ас.

д-р

Гергина Бориславова Жаблянова

116

УниБИТ 1

18.

Гл. ас.

д-р

Йордан Георгиев Деливерски

218

УниБИТ 1

19.

Гл. ас.

д-р

Мирияна Пламенова Павлова

218

УниБИТ 1

20.

Ас.

д-р

Десислава Панчева Стоева

213

УниБИТ 1

21.

Ас.

 д-р

Цветелина Боянова Варадинова

214

УниБИТ 1

Департамент по общообразователни дисциплини

Акад. длъжност Научна степен Имена Кабинет Сграда
1. Доц. д-р Мария Стефанова Николова – директор 301 УниБИТ 1
2. Доц. дн. Екатерина Георгиева Попандонова-Желязова 303 УниБИТ 1
3. Доц. д-р Александър Панайотов Каракачанов 303 УниБИТ 1
4. Гл.ас. д-р Пламена Петрова Попова 303 УниБИТ 1
5. Ас. д-р Тихомир Петров Пейчев 303 УниБИТ 1
6 Ас. д-р Кирил Пламен Карталов 303 УниБИТ 1

Център по чуждоезиково обучение

Длъжност Научна степен Имена Кабинет Сграда
1. Препод.   Румяна Ненова Манчева (директор) 10/10А УниБИТ 2
2. Препод. д-р Веселин Петров Чантов 10/10А УниБИТ 2
3. Препод. д-р Вяра Василева Николова 303 УниБИТ 1
4. Препод. д-р Диана Иванова Илиева 303 УниБИТ 1
5. Препод. д-р Теодора Стоянова Генова 201 УниБИТ 2
6. Препод.   Катя Георгиева Танева 303 УниБИТ 1
7. Препод.   Инна Василева Димитрова 201 УниБИТ 2
8. Препод.   Ани Куртева Антонова 303 УниБИТ 1
9. Препод.   Лидия Атанасова Трашлиева-Станкова 303 УниБИТ 1
10. Препод.   Ваня Христова Якова 201 УниБИТ 2

 


нагоре