ПРЕМИЕРА

НА ТРИВИУМА ОТ ИЗДАНИЯ НА

БИОБИБЛИОГРАФИЯ НА УМБЕРТО ЕКО В БЪЛГАРИЯ,

СЪЗДАДЕНА В УНИВЕРСИТЕТА ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ.

ПРЕМИЕРАТА СЕ ПРОВЕЖДА

ПОД ПАТРОНАЖА НА Г-ЖА ЛИЛЯНА ПАВЛОВА –

МИНИСТЪР НА БЪЛГАРСКОТО ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО НА

СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

 

Премиерата на тривиума от издания на биобиблиографията на Умберто Еко, създадена в Университета по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ), ще се проведе на 16.02.2018 г. от 17 ч. в Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий” (НБКМ).

Премиерата е под патронажа на г-жа Лиляна Павлова – министър на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз.

Тази премиера е организирана от УниБИТ със съдействието на Италианския културен институт – София, НБКМ, Столична библиотека (СБ), Специалност „Италианска филология” в Софийския университет „Св. Климент Охридски”, Национален учебен комплекс по култура с лицей за изучаване на италиански език и култура.  

Съпредседатели – на Ректора на УниБИТ проф.  д. ик. н. Стоян Денчев, който е научен редактор на ековианата, – на премиерата са:

- г-жа Луиджина Педди (директор на Италианския културен институт – София);

- доц. д-р Красимира Александрова (директор на НБКМ);

- д-р Юлия Цинзова (директор на СБ).

Биобиблиографията е дело на проф. д.п.н. Александра Куманова и нейната дипломантка Мариета Найдова и се представя от семиотика професор д-р Димитър Попов (Шуменски университет „Епископ Константин Преславски” – директор на Лабораторията по приложна лингвистика), специализирал в Санктпетербургския университет, Центъра по общо езикознание и типология на универсалиите в Берлин, Лабораторията по терминология към Болонския университет /където общува с У. Еко/, Виенския университет, Университета „Лудвиг Максимилианс” в Мюнхен и Университета в Хайделберг.

РЕКТОРАТ НА УНИБИТ

 

СТЕНОГРАМА

 

Снимки от събитието


нагоре