Университет по библиотекознание и информационни технологии

Уважаеми студенти и докторанти!

Стартира втора група

за придобиване на професионална квалификация „учител“ по информационни технологии

  • Обучението продължава ДВА СЕМЕСТЪРА
  • Компютърно подпомагани занятия
  • Присъствените занятия се водят в удобно за обучаемите време
  • Педагогическите стажове са организирани в училища на територията на гр. София
  • В курса могат да се включат докторанти и студенти, които се обучават в момента или са придобили висше образование в областта на информационните технологии

Успешно завършилите получават

Свидетелство за професионална квалификация „УЧИТЕЛ“

(Издава се при представяне на диплома за висше образование)

  • Подаване на документи – до 12 ноември 2018 г. – заявление по електронен път (заявлението може да се изтегли от тук)
  • Допълнителна информация в сградата на УниБИТ – 2 (бул. Шипченски проход № 69А), Кабинет № 303 – експерт Пенка Пергелова, тел.: + 359(0) 2 970 85 99, имейл: p.pergelova@unibit.bg

НОВИНИ


нагоре