UniBIT logoРЕГИОНАЛНА КРЪГЛА МАСА С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ:
„Национална сигурност, идентичност и медии в условията
на глобална политическа и икономическа криза“

Уважаеми колеги,

Университетът по библиотекознание и информационни технологии има удоволствието да ви покани да вземете участие с научен доклад в Регионална кръгла маса с международно участие: „Национална сигурност, идентичност и медии в условията на глобална политическа и икономическа криза“, която ще се проведе в периода 8-10 септември 2022 г. в гр. Одрин, Р Турция.

Материалите от конференцията ще бъдат публикувани в електронен сборник, който е включен в референтния списък на НАЦИД.

Научният форум ще се проведе на български език. Чуждестранните участници ще подават своите доклади на английски език.

 

    Тематични направления:

  • I секция: „Сигурност в условията на глобална политическа и икономическа криза – добри практики и перспективи“;
  • II секция: „Опазване на националната идентичност в условията на глобална политическа и икономическа криза“;
  • III секция: „Ролята на медиите в националната, регионалната и глобалната сигурност“.

Поканата за участие можете да изтеглите от тук

Заявка за участие можете да изтеглите от тук

Шаблон за оформление на доклада, можете да изтеглите от тук

НОВИНИ


нагоре