Списък на Академичен съвет:

 • Проф. д.н. Ирена Петева
 • Проф. д.н. Иван Гарванов
 • Проф. д.н. Таня Тодорова
 • Проф. д.ф.н Ваня Добрева
 • Проф. д-р Иванка Павлова
 • Проф. д-р Тереза Тренчева
 • Проф. д-р Евгения Ковачева
 • Проф. д-р Христина Богова
 • Проф. д-р Георги П. Димитров
 • Проф. д-р Яница Димитрова
 • Проф. д-р Магдалена Гарванова
 • Доц. д-р Веселин Чантов
 • Доц. д-р Елена Савова
 • Доц. д-р Васил Загоров
 • Доц. д-р Катя Рашева
 • Доц. д-р Пламен Богданов
 • Доц. д-р Стефка Толева
 • Доц. д-р Диана Стоянова
 • Доц. д-р Любомира Парижкова
 • Гл. ас. д-р Светла Шапкалова
 • Гл. ас. д-р Стелиана Йорданова
 • Гл. ас. д-р Ива Костадинова
 • Гл. ас. д-р Надежда Томова
 • Гл. ас. д-р Ралица Йотова
 • Гл. ас. д-р Христо Тутунаров
 • Гл. ас. д-р Христо Христов
 • Веселина Войнова
 • Ивайло Кардашев
 • Мария Гуркова
 • Георги Николов
 • Денислав Кънев
 • Панайот Гиндев

нагоре