Академичен съвет на УниБИТ

 • проф. д.ик.н. Владимир Йоцов
 • проф. д.ик.н. Евгений Сачев
 • проф. д.ф.н. Иванка Янкова
 • проф. дн Николай Палашев
 • проф. д.ик.н. Стоян Денчев
 • проф. д.т.н. Вера Бонева
 • проф. д-р Иван Иванов
 • проф. д-р Иванка Павлова
 • проф. д-р Ирена Петева
 • проф. д-р Кристина Денчева
 • проф. д-р Иван Гарванов
 • проф. д-р Георги Петров Димитров
 • доц. д-р Цветанка Петрова
 • доц. д-р Жоржета Назърска
 • доц. д-р Мария Николова
 • доц. д-р Васил Загоров
 • проф. Таня Тодорова
 • д-р София Василева
 • гл. ас.  д-р Светла Шапкалова
 • гл. ас. д-р Даниела Стоянова
 • Веселина Войнова
 • Цветелина Варадинова
 • Петя Димова
 • Катерина Бояджиева 
 • Станислава Чолова
 • Кристиян Христов

нагоре