Класиране за стипендии

Всеки студент, подал заявление за стипендия ще получи информация за статуса на заявлението на електронната поща, от която е подадено, не по- късно от 18.05.2020г.

НОВИНИ


нагоре