Творческа среща с Цветелина Стефанова на тема "Развитието на младите хора в науката и бизнеса"

Уважаеми колеги,

имаме удоволствието да ви поканим на творческа среща с лектор Цветелина Стефанова, с която ще обсъдим развитието на младите хора в науката и бизнеса.

Очакваме ви на 9 декември 2021 г.

Начало 10 ч.

Връзка към видеообаждането: meet.google.com/wjw-nooo-hom

Проявата е реализирана в рамките на проект „Модел за изследване и повишаване на авторскоправната грамотност в медиите в университетска среда“, финансиран от Фонд „Научни изследвания“ към МОН, в Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти – 2019 г., с Договор с договор № КП-06-М35/1 от 18.12.2019 г.

НОВИНИ


нагоре