CH & IT
Културно наследство
и съвременни Информационни технологии
Национална научна ВИРТУАЛНА конференция, 9 април 2020 г.

 

Под председателството на проф. д.ик.н. Стоян Денчев
Председател на Общото събрание на УНИБИТ

Пленарна сесия

Културното наследство в „Интелигентен град“

Първа секция

Приложение на информационните технологии в
музейната експозиционна и изложбена дейност

Втора секция

 

Социализация на културното наследство

Форма на провеждане: дистанционна, по предварително подадените заявки и представен пълен текст на докладите. Без физическо участие на лицата.

Сборникът „Културно наследство и съвременни информационни технологии“ представя докладите, които са селектирани да вземат участие в конференцията и отговарят на предварително обявените и разпространени изисквания за отпечатване. Към 9 април ще можете да видите Сборникът Тук

Регламент на провеждане:

  1. 1. Разпространение по електронен път /на електронните адреси на участниците на Програмата на конференцията/ и уведомяването им, че събитието ще се проведе онлайн;
  2. 2. Излъчване в интернет пространството на пленарните доклади, като 2 дена преди събитието ще изпратим на електронните адреси на участниците линк за онлайн връзка;
  3. 3. Уведомяване на участниците по електронен път, че след отмяна на извънредното положение, нормализиране на обстановката и преминаване на институциите в обичайния им режим на работа, ще могат да получат своя авторски екземпляр от сборника и флаш памет с електронното издание.

Конференцията се организира от Университет по библиотекознание и информационни
технологии по проект „Модели за социализация на културното наследство
в „Интелигентен град“, с подкрепата на Фонд „Научни изследвания“ при Министерството на
образованието и науката на Република България

НОВИНИ


нагоре