Ръководители на катедри

Ръководители на катедри във Факултет по библиотекознание и културно наследство

Проф. д-р Таня Йорданова Тодорова

Ръководител на Катедра „Библиотечни науки”

проф. д.н. Таня Йорданова Тодорова

Кабинет: 204, Сграда: УниБИТ 1

Имейл:   t.todorova@unibit.bg

Тел.:

Приемно време: 
 
Доц. д-р Христина Станчева Богова

Ръководител на Катедра „Обществени комуникации”

Доц. д-р Яница Димитрова

Кабинет: 308, Сграда: УниБИТ 1

Имейл:   q.dimitrova@unibit.bg

Тел.:

Приемно време: 
 
Проф. дфн. Ваня Чавдарова Добрева

Ръководител на Катедра „Култура, историческо наследство и туризъм”

Проф. дфн. Ваня Чавдарова Добрева

Кабинет: 222, Сграда: УниБИТ 1

Имейл:   v.dobreva@unibit.bg

Тел.:

Приемно време: 
 

Ръководители на катедри във Факултет по информационни науки

Проф. дн Иван Ганчев Гарванов

Ръководител на Катедра „Информационни системи и технологии”

Проф. дн Иван Ганчев Гарванов

Кабинет: 108, Сграда: УниБИТ 1

Имейл:   i.garvanov@unibit.bg

Тел.:

Приемно време: 
 
Проф. д-р Евгени Петров Манев

Ръководител на Катедра „Национална сигурност”

Проф. д-р Евгени Петров Манев

Кабинет: 306, Сграда: УниБИТ 2

Имейл:   e.manev@unibit.bg

Тел.:

Приемно време: 
 
Проф. д-р Галина Панайотова

Ръководител на Катедра „Компютърни науки”

Проф. д-р Галина Панайотова

Кабинет: 304, Сграда: УниБИТ 2

Имейл:   g.panayotova@unibit.bg

Тел.:

Приемно време: 
 

нагоре