Ръководители на катедри

Ръководители на катедри във Факултет по библиотекознание и културно наследство

Доц. д-р Васил Йорданов Загоров Ръководител на Катедра „Библиотечни науки”
Доц. д-р Васил Йорданов Загоров
Кабинет: 201Сграда: УниБИТ 1
Имейл: v.zagorov@unibit.bg
Тел.: +359 2 970 85 89

Доц. д-р Таня Тодорова Ръководител на Катедра „Библиотечен мениджмънт”
Порф. д-р Таня Йорданова Тодорова
Кабинет: 204Сграда: УниБИТ 1
Имейл: t.todorova@unibit.bg
 

Доц. д-р Люба Дражева Цветкова Ръководител на Катедра „Книга и общество”
Доц. д-р Люба Дражева Цветкова
Кабинет: 306 Сграда: УниБИТ 1
Имейл: l.cvetkova@unibit.bg
Тел.:

Проф. д.и.н. Вера Петрова Бонева Ръководител на Катедра „Културно-историческо наследство”
Проф. д.и.н. Вера Петрова Бонева
Кабинет: 202Сграда: УниБИТ 1
Имейл: v.boneva@unibit.bg
Тел.:

Проф. д.ик.н. Евгений Иванов Сачев Ръководител на Катедра „Архивно-документално наследство и културономия”
Проф. д.ик.н. Евгений Иванов Сачев
Кабинет: 222, Сграда: УниБИТ 1
Имейл: e.sachev@unibit.bg / svubit@gmail.com
Тел.: +359 887 07 39 45

Проф. д-р Евгени Кирилов Велев Ръководител на Катедра „Информационна среда за туризъм, изкуство и култура”
Проф. д-р Евгени Кирилов Велев
Кабинет: 309, Сграда: УниБИТ 1
Имейл: e.velev@unibit.bg
Тел.:

Проф. д.н. Николай Георгиев Палашев Ръководител на Катедра „Комуникации и информиране”
Проф. д.н. Николай Георгиев Палашев
Кабинет: 308, Сграда: УниБИТ 1
Имейл: n.palashev@unibit.bg
Тел.:

Ръководители на катедри във Факултет по информационни науки

Доц. д-р Иван Гарванов Ръководител на Катедра „Информационни системи и технологии”
Проф. дн Иван Ганчев Гарванов
Кабинет: 108, Сграда: УниБИТ 1
Тел.:

Проф. д-р Евгени Петров Манев Ръководител на Катедра „Национална сигурност”
Проф. д-р Евгени Петров Манев
Кабинет: 306, Сграда: УниБИТ 2
Имейл: e.manev@unibit.bg
Тел.:

Проф. д-р Румен Василев Николов Ръководител на Катедра „Компютърни науки”
Проф. д-р Румен Василев Николов
Кабинет: 304, Сграда: УниБИТ 2
Тел.:

 


нагоре