Ръководители на катедри

Ръководители на катедри във Факултет по библиотекознание и културно наследство

Доц. д-р Васил Йорданов Загоров Ръководител на Катедра „Библиотечни науки”
Доц. д-р Васил Йорданов Загоров
Кабинет: 201Сграда: УниБИТ 1
Имейл: v.zagorov@unibit.bg
Тел.: +359 2 970 85 89

Доц. д-р Таня Тодорова Ръководител на Катедра „Библиотечен мениджмънт и архивистика”
Порф. д-р Таня Йорданова Тодорова
Кабинет: 204Сграда: УниБИТ 1
Имейл: t.todorova@unibit.bg
 

Ръководител на Катедра Обществени комуникации
Доц. д-р Христина Станчева Богова
Кабинет: 308, Сграда: УниБИТ 1
Имейл: h.bogova@unibit.bg
Тел.:

Ръководител на Катедра „Културно-историческо наследство и туризъм”
Проф. дфн. Ваня Чавдарова Добрева
Кабинет: 222Сграда: УниБИТ 1
Имейл: v.dobreva@unibit.bg
Тел.:

Ръководители на катедри във Факултет по информационни науки

Доц. д-р Иван Гарванов Ръководител на Катедра „Информационни системи и технологии”
Проф. дн Иван Ганчев Гарванов
Кабинет: 108, Сграда: УниБИТ 1
Тел.:

Проф. д-р Евгени Петров Манев Ръководител на Катедра „Национална сигурност”
Проф. д-р Евгени Петров Манев
Кабинет: 306, Сграда: УниБИТ 2
Имейл: e.manev@unibit.bg
Тел.:

Проф. д-р Румен Василев Николов Ръководител на Катедра „Компютърни науки”
Проф. д-р Румен Василев Николов
Кабинет: 304, Сграда: УниБИТ 2
Тел.:

 


нагоре