Ръководители на катедри

Ръководители на катедри във Факултет по библиотекознание и културно наследство

Проф. д-р Таня Йорданова Тодорова

Ръководител на Катедра „Библиотечни науки”

проф. д.н. Таня Йорданова Тодорова

Кабинет: 204, Сграда: УниБИТ 1

Имейл:   t.todorova@unibit.bg

Тел.:

Приемно време: 
 
Доц. д-р Христина Станчева Богова

Ръководител на Катедра „Обществени комуникации”

Доц. д-р Яница Димитрова

Кабинет: 308, Сграда: УниБИТ 1

Имейл:   q.dimitrova@unibit.bg

Тел.:

Приемно време: 
 
Проф. дфн. Ваня Чавдарова Добрева

Ръководител на Катедра „Култура, историческо наследство и туризъм”

Проф. дфн. Ваня Чавдарова Добрева

Кабинет: 222, Сграда: УниБИТ 1

Имейл:   v.dobreva@unibit.bg

Тел.:

Приемно време: 
 

Ръководители на катедри във Факултет "Информационни науки"

Доц. д-р Магдалена Гарванова

Ръководител на Катедра „Информационни системи и технологии”

проф. д-р Магдалена Гарванова

Кабинет: 305, Сграда: УниБИТ 2

Имейл:   m.garvanova@unibit.bg

Тел.:

Приемно време: 
 
Доц. д-р Пламен Богданова

Ръководител на Катедра „Национална сигурност”

Доц. д-р Пламен Богданов

Кабинет: 306, Сграда: УниБИТ 2

Имейл:   p.bogdanov@unibit.bg

Тел.:

Приемно време: 
 
Доц. д-р Стефка Толева

Ръководител на Катедра „Компютърни науки”

Доц. д-р Стефка Толева

Кабинет: 206, Сграда: УниБИТ 2

Имейл:   s.toleva@unibit.bg

Тел.:

Приемно време: 
 

нагоре