Семинари

Седми национален семинар с международно участие на тема: «Интелектуалната собственост и дигиталните хора»

Университетът по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ) и Университетската младежка академия за управление на знанията (УМЛАУЗ) имат удоволствието да ви поканят на Седмия национален семинар с международно участие, посветен на Международния ден на интелектуалната собственост (26 април) и Пловдив – Европейска столица на културата 2019 г. на тема: «Интелектуалната собственост и дигиталните хора», който ще се състои на 24 април 2019 г. (сряда) в УниБИТ, зала Тържествена от 10.00 ч. Адрес: София 1784, бул. Цариградско шосе 119.

Научете повече тук

Семинар Еразъм и BOBCATSSS. У-1, зала 206, 13.30 ч., 2 април 2019 г.

Научете повече тук

Създаване и администриране на частен облак с System Center 2012 R2 VMM

Покана за отворено обучение на тема „Създаване и администриране на частен облак с System Center 2012 R2 VMM“.Заповядайте на семинар на тема „Виртуализация в Windows Server 2012 R2“, който ще се проведе на 22 ноември 2016 г. (вторник) от 19:00 до 22:00 ч. часа в зала 6-2 на УниБИТ (гр. София, п.к. 1574, бул. Шипченски проход №69А). Лектор е Станимир Пенелов.

Научете повече тук

Ninth Annual Workshop of the European Intellectual Property Teachers' Network Ltd. (EIPTN Ltd.) at ULSIT, Sofia Bulgaria, on Monday 4th and Tuesday 5th July 2016.

Dear Colleagues,
The European Intellectual Property Teachers' Network Ltd., The European Patent Office, The European Union Intellectual Property Office, The University of Library Studies and Information Technologies and the University Youth Knowledge Academy organize the Ninth Annual Workshop for IP teachers, which will be held on Monday 4th and Tuesday 5th July 2016 at ULSIT – Building 1 at 9:00 o’clock, Hall 207. Address: Sofia 1784, 119 Tsarigradsko Shose Blvd.

Трети национален семинар «Интелектуалната собственост – формула за успех, творчество и иновации»

Уважаеми колеги,

Университетът по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ) и Университетска младежка академия за управление на знанията (УМЛАУЗ) организират Трети национален семинар с международно участие посветен на Международния ден на интелектуалната собственост (26 април) на тема: «Интелектуалната собственост – формула за успех, творчество и иновации», който ще се състои на 27 - 28 април 2015 г. (понеделник & вторник) в УниБИТ, зала Тържествена от 10.00 ч. Адрес: София 1784, бул. Цариградско шосе 119. 

Забележка: Събитието е включено в интерактивната карта на Световната организация за интелектуална собственост за честванията по света.

Програма може да изтеглите от тук.

Плакат може да изтеглите от тук.

Семинар в рамките на проект „Система за квалификация и кариерно израстване на преподавателите в УниБИТ“

Уважаеми Представители на бизнеса в България,

Имаме удоволствието Ви информираме, че Университетът по Библиотекознание и информационни технологии организира Семинар в рамките на проект „Система за квалификация и кариерно израстване на преподавателите в УниБИТ“ по процедура BG051PO001-3.1.09.
На семинара екипът на проекта ще изложи замисъла си за създаване на инструментариум за повишаване на качеството на подготовката на преподавателите в УниБИТ и ориентиране на обучението им към изискванията на пазара на труда и ще се вземат мненията на преподавателите, ръководството и представители на трети страни /научни институти, водещи компании, експерти/.

След кратки презентации ще бъде организирана кръгла маса за дискусии по темата между преподаватели от УниБИТ и представители на пазара на труда. 

Покана може да изтеглите от тук

Научен семинар «Интелектуалната собственост в XXI век: Българският опит в творческите и информационни индустрии»

Уважеми колеги,

Университетът по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ) организира Научен семинар посветен на Международния ден на интелектуалната собственост (26 април) на тема: «Интелектуалната собственост в XXI век: Българският опит в творческите и информационни индустрии» който ще се състои на 28 април 2014 г. (понеделник) в УниБИТ, зала Тържествена от 10.30 ч. Адрес: София 1784, бул. Цариградско шосе 119.

Покана може да изтеглите от тук.
Заявка за участие може да изтеглите от тук.

X ЮБИЛЕЙНА СТУДЕНТСКА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ И ИЗЛОЖБА НА УниБИТ „ИНФОРМАЦИЯ – ТВОРЧЕСТВО – СИНТЕЗ” – „INFORMATION – CREATION – SYNTHESIS” – 16 май 2014 г. (ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ НА УниБИТ)„

Академична интертекстуална аксиология „ПОЧАКАЙ, СЛЪНЦЕ!” ОЧАКВАЩИЯТ ЧОВЕК (HOMO ЕXSPECTANS) Заявки за участие – по формуляр – се намират в Библиотечно-информационния център на УниБИТ и се приемат до 18 април 2014 г.в 25 кабинет (Студентско научно общество) Докладите се оформят в съответствие с РЕГЛАМЕНТ ЗА УЧАСТИЕ.

Научен семинар «Интелектуалната собственост в XXI век: Българският опит в творческите и информационни индустрии»

Уважаеми  колеги,

Университетът по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ) организира Научен семинар посветен на Международния ден на интелектуалната собственост (26 април) на тема: «Интелектуалната собственост в XXI век: Българският опит в творческите и информационни индустрии» който ще се състои на 28 април 2014 г. (понеделник) в УниБИТ, зала Тържествена от 10.30 ч. Адрес: София 1784, бул. Цариградско шосе 119.

Покана – линк към покана
Заявка за участие – линк към заявката
 

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В СЕМИНАР на тема Представяне на два мултимедийни продукта: „Свещеното пространство в Странджа“ и „Одриското царство“

Уважаеми  колеги,

Институтът за научни изследвания в областта на организацията, управлението и защитата на културно-историческото наследство (ИНИОУЗКИН) и ЮНЕСКО междуфакултетска катедра „ИКТ в библиотечните науки, образованието и културното наследство“ към Университета по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ) имат удоволствието да Ви поканят да участвате в семинар на тема Представяне на два мултимедийни продукта: „Свещеното пространство в Странджа“ и „Одриското царство“. Двата продукта са част от разработките на докторант Олег Константинов по дисертационната тема „Разработване и внедряване на мултимедийно съдържание за електронни  хранилища и електронно обучение“.

Семинарът ще се проведе на 20февруари 2014 г. от 15ч. в Университета по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ 1), зала 207. За допълнителна информация – докторант Олег Константинов, тел. 0894480790, e-mail: o.konstantinov@unibit.bg

Научен семинар «Авторскоправна политика на библиотечните и културните институции»

Университетът по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ) организира Научен семинар с международно участие на тема «Авторскоправна политика на библиотечните и културните институции» който ще се състои на 31 октомври 2013 г. (четвъртък) в хотел Метрополитън, зала Брюксел от 9.30 ч. до 13.30 ч. Адрес: София 1784, бул. Цариградско шосе 64, http://www.metropolitanhotelsofia.com/bg

Покана и програма на научния семинар.

“Информационната грамотност – модели за обучение и добри практики”

Организационният комитет най-любезно Ви кани да участвате с доклад или съобщение в научен семинар с международно участие на тема: “Информационната грамотност – модели за обучение и добри практики”, 18-19 октомври 2012 г.

Научете повече в Новини.

Традиционен международен научен семинар под надслов „Съвременни измерения на европейското образователно и научно пространство. Българо-чешки културни общувания” (17-22 април 2012 г., гр. Прага, Чехия).

В периода 17-22 април 2012 г. в гр. Прага, Чехия, Университетът по библиотекознание и информационни технологии проведе за пети пореден път своя Традиционен международен научен семинар, който тази година беше под надслов „Съвременни измерения на европейското образователно и научно пространство. Българо-чешки културни общувания”. Научният семинар беше посветен на 250-годишнината от написването на „История Славянобългарская“ от Паисий Хилендарски и на Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост. Официалното откриване на научния семинар се състоя на 18 април в Българския културен институт.

Приветствия поднесоха Н.Пр. г-жа Елеонора Димитрова, временно управляващ Посолството на Р България в Прага, г-жа Галина Тодорова, директор на Българския културен институт и д-р Мартин Сусек от Факултета по изкуствата на Карловия университет. Във връзка с откриването на семинара, приветствия бяха получени от Министъра на образованието, младежта и науката на Р България – проф. Сергей Игнатов и от Министъра на културата на Р България – Вежди Рашидов.

На научния семинар бяха изнесени 26 доклади, разделени в три секции – „Библиотекознание, библиография и книгознание“, „Науки за информирането“, „Културно-историческо наследство“. В семинара освен утвърдените учени, професори и доценти от Унибит и Карловия университет, се включиха и редица млади учени, докторанти и студенти, а темите, засегнати в докладите бяха изключително интересни и актуални

По времe на своя престой в Прага, представителите на университета посетиха Националната библиотека на Чехия, Православната катедрала „Св.Св. Кирил и Методий“ и други научни и културни институции в Прага, свързани с естеството на образователната и научната дейност на висшето училище, за да се запознаят с опита на своите чуждестранни колеги и тяхната професионална дейност.

Провеждането на международи пътуващи научни семинари в различни европейски държави (Италия, Австрия, Испания, Франция) е патент на Университета по библиотекознание и информационни технологии.

През 2008 г. международният семинар на УниБИТ беше проведен в Италия, съвместно с българската православна община „Св. Св. Кирил и методий” в тясно сътрудничество с католическата университетска общност в Рим На откриването присъстваха  официални представители на италианското министерство на културата, на Суверенния Малтийски орден  и на посолството на Р България в Р Италия.

През 2009 г. семинарът се състоя в гр. Виена, Австрия, а тържественото му откриване се проведе в библиотеката на Терезианума. Самото провеждане на семинара се състоя  в службата на търговско-икономическите въпроси съм МИЕ на Р България.

През 2010 г. научният семинар се проведе в гр. Барселона, Испания и беше посветен на 100-годишнината от установяването на българо-испанските дипломатически отношения. Тържественото откриване на семинара се състоя в  Тържествената зала на Ректората на университета в Барселона. Приветствия бяха поднесени от г-жа Адела Клементе Депедрет, почетен консул на Р България в Барселона и от ръководството на Университета в Барселона.

През 2011 г. международният семинар се състоя в гр. Париж, Франция, като официалното откриване се проведе в Централната сграда на Сорбоната. По време на откриването беше представена и книгата на проф. д.ик.н. Стоян Денчев и проф. д-р Ирена Петева „Culture de transparence: Societe, information, bibliotheques“, публикувана от едно от най-големите и известни френски издателства „Арматан”. Самият научен семинар се проведе в Междууниверситетската библиотека на Сорбоната.

По време на своите семинари в различни европейски държави, представителите на Университета по библиотекознание и информационни технологии се стараят да допринесат за допълнителното утвърждаване на българското присъствие и мястото на българската духовност в Европа, както и да спомогнат за изграждането на положителен имидж на България като стабилен партньор в международната научна, образователна и културна политика. Заедно с това Университетът успешно пропагандира достиженията на българската наука и култура и по този начин допринася за утвърждаване на ценностите на културното многообразие в Европа.

В последния ден от провеждането на семинара в Прага се състоя и т.н. „Пражко” представяне на книгата на д-р Евгени Велев „Най-дългия таратор”. Книгата беше представена от проф. Стоян Денчев и доц. Мария Николова. Държим да припомним, че преди няколко месеца същата книга имаше своята успешна примиера в София. Тогава тя беше представена от писателя Румен Леонидов.

Представяне на семинара в предаването "В часа на синята мъгла" с водещ Райна Йотова по Дарик радио:

 


нагоре