Студентското столово хранене

Уважаеми студенти и докторанти,

След изменение на Наредба за ползване на студентските общежития и столове от 05.03.2021г., всички студенти и докторанти имат право да ползват държавна субсидия за поевтиняване на студентското столово хранене. За да ползвате тази отстъпка е необходимо да ви бъде даден персонален стикер, който следва да представите в студентския стол.

Стикерите за ползване на отстъпка при столово хранене се издават в Ректората на УниБИТ, каб. 116 в рамките на приемното време за студенти – от 10.00-12.30 и от 13.30 – 14.30. Трябва да представите заверена студентска книжка.

УниБИТ
Отдел „Административно- стопански дейности”
Тел. 0889808789
E-mail: r.manolova@unibit.bg

НОВИНИ


нагоре