ТЪРЖЕСТВЕНО ОТКРИВАНЕ НА
УЧЕБНА 2019/2020 г.
01 ОКТОМВРИ 2019 г. (ВТОРНИК)
П О К А Н А

Уважаеми студенти, преподаватели, служители и приятели на УниБИТ, каним Ви на 01 октомври 2019 г. от 11:00 ч. на официалното откриването на учебна 2019/2020 г. пред Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ (бул. „Васил Левски“ 88).

Студентите от първи курс могат да получат тогите си от 09.30 ч. във фоайето на Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“(бул. „Васил Левски“ 88).

След тържествената церемония ще се проведат първите срещи на първокурсниците с ръководителите на катедри. Тогава ще се извърши и раздаване на студентските книжки по специалности. Срещата ще е в 14.30 часа в сградата на УниБИТ на бул. "Цариградско шосе" 119 в съответните зали. Молим, всеки получил тога за официалното откриване да я върне в УниБИТ преди срещата.ФАКУЛТЕТ

Професионално направление / Специалности
Зала Час
Факултет по информационни науки ФИН ФИН
     
ПН - Информатика и компютърни науки 207 14:30
ПН - Национална сигурност 106 14:30
     
Факултет по библиотекознание и културно наследство ФБКН ФБКН
     
Библиотекознание и библиография 211 14:30
Библиотечен и информационен мениджмънт

Архивистика и документалистика
210 14:30
Комуникации и информиране

Обществени политики и практики

Печатни комуникации
206 14:30
ПН - Културно-историческо наследство

Информационни ресурси на туризма
105 14:30

 

НОВИНИ


нагоре