Престижна награда за УниБИТ

По случай 30-годишнината от създаването на Съюза за стопанска инициатива Университетът по библиотекознание и информационни технологии беше единственият български университет, награден с Почетен плакет за активна дейност и постижения в обучението и формирането на компетентности и умения на студентите в областта на предприемачеството.

Наградата беше приета от проф. д.ик.н. Стоян Денчев – Председател на Общото събрание на УниБИТ!

НОВИНИ


нагоре