Департамент

Департамент по общообразователни дисциплини

Департамент по общообразователни дисциплини

Директор | Преподаватели

 
 

Департаментът по общообразователни дисциплини е основно звено в УниБИТ, което осъществява обучение по дисциплини, които не съставляват специалност. Чрез тези дисциплини студентите имат възможност да получат широк кръг знания в различни сфери на науката и културата, които са необходими на всеки български интелигент с висше образование.

Преподавателите в Департамента преподават българска, руска, европейска, американска и детска литература, философия, политология, организационна и бизнес психология, английски, руски и втори западен език, гражданско право, спорт и др.
Към Департамента е създаден Център за чуждоезикова подготовка с цел по-доброто организиране и провеждане на разширеното изучаване на чужди езици в УниБИТ.

Изключително благоприятно за студентите е, че те могат да избират в зависимост от своите предпочитания и интереси включените в плана избираеми и факултативни учебни дисциплини.

В Департамента по общообразователни дисциплини работят висококвалифицирани преподаватели, които с висок професионализъм и любов предават своите знания и умения на студентите.


нагоре