Публична лекция на проф. д-р Венцислав Велев на тема: Източният въпрос в контекста на клаузите на Санстефанския и Берлинския договори

Катедра "КИНТ" и ИНИОУЗКИН при УниБИТ организират публична лекция на проф. д-р Венцислав Велев, която е на тема "Източният въпрос в контекста на клаузите на Санстефанския и Берлинския договори".

Решава ли се или се задълбочава Източният въпрос с подписването на Санстефанския и Берлинския договори? В тази посока вниманието се спира върху някои събития случили се през първата половина на 1878 г. и свързани с възникналите спорове и несъгласия между Великите сили. Налице са поредица от тайни споразумения, както и допълнителни дипломатически договорки. Те стоят в основата на Берлинския конгрес и намират своето изражение в приетия Берлински договор. Решават се определени въпроси, но се залагат и бъдещи спорове, които в следващите години ще намерят своето проявление. Макар и разпокъсана, българската държава започва своя път на развитие.

Лекцията ще бъде в хибридна форма:

- присъствено - зала 106, УниБИТ-1

- онлайн - Гугъл Митинг - meet.google.com/dyv-tzvc-myd

- на живо във ФБ на профила на катедрата КИНТ https://www.facebook.com/UnibitCulturalHeritage

Публична лекция на Венцислав Велев

НОВИНИ


нагоре