Директори на институти

Проф. дин Валерия Фол Директор на Институт за научни изследвания и обучение на докторанти (Докторантско училище)
Проф. д.ик.н. Гошо Петков
Кабинет: 214
Имейл: g.petkov@unibit.bg
Уеб сайт: https://iniod.unibit.bg/
Проф. дин Валерия Фол Директор на Институт за научни изследвания в областта на организацията, управлението и защитата на КИН
Проф. дин Валерия Фол
Кабинет: 26В
Уеб сайт: http://ichh.unibit.bg/
Проф. дин Валерия Фол Директор на Институт за изследване и развитие на лидерството в информационна среда
проф. д-р Мариела Модева
Адрес: ул. "Шипченски проход" 69, София 1574, приземен етаж.
Имейл: lider@unibit.bg
Уеб сайт: http://eleadership.unibit.bg/

 


нагоре