СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми студенти,

от 18.10.2023 г. до 09.11.2023 г. вкл. можете да подавате Заявление - декларация за получаване на стипендии през зимен семестър на учебната 2023/2024 година, съгласно заповед на Ректора на УниБИТ от 17.10.2023 г.

Подаването се извършва чрез електронен формуляр, линк към който е посочен по-долу. Достъпът до електронния формуляр се осъществява единствено, чрез Вашия студентски профил - университетска електронна поща, която съдържа факултетният Ви номер, предоставени Ви при записването в УниБИТ (пример: 12345р@unibit.bg).

Стипендии се отпускат само на учащите се в редовна форма на обучение, за които държавата осигурява средствата за обучението им.

ЛИНК КЪМ ЕЛЕКТРОННИЯ ФОРМУЛЯР – ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ:

https://forms.gle/RyU7Hz912wDhBK8fA

ЛИНК КЪМ ПРАВИЛА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ И КЛАСИРАНЕ ЗА СТИПЕНДИИ:

https://drive.google.com/file/d/16xXcpV_Oxix_8I8Pe99AnwdAKTCl_pbo/view?usp=share_link

НОВИНИ


нагоре