Важна информация за ОКС "Бакалавър след ПБ"

Основна информация на страницата

Важно!

Уважаеми студенти. Считано от 28.02.2022 г. се възстановяват присъствените учебни занятия! Очаквайте програмата скоро.

Моля, ползвайте административни услуги, които се предоставят по електронен път.

ГРАФИК ЗА ОКС „БАКАЛАВЪР“ СЛЕД ОКС „ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР” ЗА УЧЕБНАТА 2021 / 2022 ГОДИНА

 

ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

ЗИМЕН СЕМЕСТЪР

От - До

Редовна сесия

Поправителна сесия

Ликвидационна сесия

I-ви семестър

08.11.2021

05.12.2021

26.01.2022

06.02.2022

07.03.2022

13.03.2022

23.06.2022

29.06.2022

                 /28 учебни дни/

ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР

От - До

Редовна сесия

Поправителна сесия

Ликвидационна сесия

II-ри семестър

25.03.2022

21.04.2022

12.05.2022

22.05.2022

30.05.2022

05.06.2022

23.06.2022

29.06.2022

                  /28 учебни дни/

СЕСИИ ЗА ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ, ДИПЛОМНИ РАБОТИ 

Редовна сесия

Поправителна сесия

04.07.2022 – 06.07.2022 г.

04.10.2022 – 07.10.2022 г.

 

ЗИМЕН СЕМЕСТЪР
За специалност „Библиотекознание и библиография“ приети Октомври 2021 г. 

От - До

Редовна сесия

Поправителна сесия

Ликвидационна сесия

III- ти семестър
09.09.2022
18.09.2022

 

19.09.2022
25.09.2022

26.09.2022
30.09.2022

16.11.2022
20.11.2022

 

СЕСИИ ЗА ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ, ДИПЛОМНИ РАБОТИ 

ЗИМЕН СЕМЕСТЪР За специалност „Библиотекознание и библиография“ приети Октомври 2021 г.

Редовна сесия

Поправителна сесия

Месец Април 2023 г. (датата ще бъде определена в графика за уч.2022-2023 г.)

 

Месец Юли 2023 г. (датата ще бъде определена в графика за уч.2022-2023 г.)

 

ЗИМЕН СЕМЕСТЪР За специалност „Библиотекознание и библиография“ приети Октомври 2020 г.

Редовна сесия

Поправителна сесия

13.04.2022– 15.04.2022

 

04.07.2022 – 06.07.2022 г.

Сметка за внасяне на такси

Получател: УниБИТ

Банката на получателя: БНБ-ЦУ

IBAN: BG65 BNBG 9661 3100 1665 01

BIC: BNBGBGSD

СЕМЕСТРИАЛНИ ТАКСИ ЗА ОКС „Бакалавър” (след ОКС „Професионален бакалавър” и ОКС „Специалист”) за учебна 2021/2022 г.

 СЕМЕСТРИАЛНИ ТАКСИ ОКС "БАКАЛАВЪР" след ПБ – ПЛАТЕНО ОБУЧЕНИЕ


 

 

Редовно

Задочно

ПН 3.5. Обществени комуникации и информационни науки. Спец:  ББ

808

530

ПН 4.6. Информатика и компютърни науки. Спец.: ИТ

898

556

 

Полезни документи

Файловете се изтеглят преди да се попълнят!


нагоре