Важна информация за ОКС " Бакалавър" след ОКС " Професионален бакалавър"

Съдържание на страницата


 

УНИВЕРСИТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

ГРАФИК ЗА ОКС „БАКАЛАВЪР„ СЛЕД ОКС „ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР„  

ЗА УЧЕБНАТА 2019 / 2020 ГОДИНА

ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

ЗИМЕН СЕМЕСТЪР

От - До

Редовна сесия

Поправителна сесия

Ликвидационна сесия

I-ви семестър *

13.11.2019

08.12.2019

27.01.2020

06.02.2020

02.03.2020

08.03.2020

22.06.2020

28.06.2020

/26 учебни дни/


ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР

От - До

Редовна сесия

Поправителна сесия

Ликвидационна сесия

II-ри семестър

27.03.2020

26.04.2020

11.05.2020

22.05.2020

30.05.2020

07.06.2020

22.06.2020

28.06.2020

/31 учебни дни/

 

СЕСИИ ЗА ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ, ДИПЛОМНИ РАБОТИ

Редовна сесия

Поправителна сесия

01.07.2020 - 03.07.2020 г.

06.10.2020 - 09.10.2020 г.

 

 

ЗИМЕН СЕМЕСТЪР
За специалност „Библиотекознание и библиография“ приети Октомври 2019 г.

От - До

Редовна сесия

Поправителна сесия

Ликвидационна сесия

III-ти семестър
09.09.2020
18.09.2020

23.09.2020
27.09.2020

28.09.2020
30.09.2020

14.11.2020
20.11.2020

 

 

СЕСИИ ЗА ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ И ДИПЛОМНИ РАБОТИ
За специалност „Библиотекознание и библиография“ приети Октомври 2019 г.

Редовна сесия

Поправителна сесия

Месец Април 2021 г.
(датата ще бъде определена в графика за уч.2020-2021 г.)

Месец Юли 2021 г.
(датата ще бъде определена в графика за уч.2020-2021 г.)

 

 

СЕСИИ ЗА ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ И ДИПЛОМНИ РАБОТИ
За специалност „Библиотекознание и библиография“ приети Октомври 2018 г.

Редовна сесия

Поправителна сесия

21.04.2020– 23.04.2020

01.07.2020 – 03.07.2020

 

 

Сметка за внасяне на такси

Получател: УНИБИТ

Банката на получателя: БНБ-ЦУ

IBAN: BG65 BNBG 9661 3100 1665 01

BIC: BNBGBGSD

 

 

Семестриални такси за уч. 2019/2020 г.

  Такси за платено обучение за ОКС Бакалавър след професионален бакалавър
Области на висше образование, професионални направления и специалности Бакалавър след професионален бакалавър
Платено обучение
    Редовно Задочно
3.5. Обществени комуникации и информационни науки 770 505
3.5 ББ‘97    
4.6 Информатика и компютърни науки 855,50 505
4.6 ИТ
ИБ
   

 

 

Полезни документи


нагоре