Важна информация за ОКС " Бакалавър" след ОКС " Професионален бакалавър"

Съдържание на страницата


 

УНИВЕРСИТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

ГРАФИК ЗА ОКС „БАКАЛАВЪР„ СЛЕД ОКС „ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР„  

ЗА УЧЕБНАТА 2020 / 2021 ГОДИНА

ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

ЗИМЕН СЕМЕСТЪР

От - До

Редовна сесия

Поправителна сесия

Ликвидационна сесия

I-ви семестър *

09.11.2020

06.12.2020

27.01.2021

07.02.2021

01.03.2021

10.03.2021

21.06.2021

27.06.2021

/26 учебни дни/


ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР

От - До

Редовна сесия

Поправителна сесия

Ликвидационна сесия

II-ри семестър

29.03.2021

25.04.2021

13.05.2021

23.05.2021

31.05.2021

06.06.2021

21.06.2021

27.06.2021

/31 учебни дни/

 

СЕСИИ ЗА ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ, ДИПЛОМНИ РАБОТИ

Редовна сесия

Поправителна сесия

30.06.2021 - 02.07.2021 г.

05.10.2021 - 08.10.2021 г.

 

 

ЗИМЕН СЕМЕСТЪР
За специалност „Библиотекознание и библиография“ приети Октомври 2020 г.

От - До

Редовна сесия

Поправителна сесия

Ликвидационна сесия

III-ти семестър
10.09.2021
19.09.2021

20.09.2021
26.09.2021

27.09.2021
30.09.2021

16.11.2021
20.11.2021

 

 

СЕСИИ ЗА ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ И ДИПЛОМНИ РАБОТИ
За специалност „Библиотекознание и библиография“ приети Октомври 2020 г.

Редовна сесия

Поправителна сесия

Месец Април 2022 г.
(датата ще бъде определена в графика за уч.2021-2022 г.)

Месец Юли 2022 г.
(датата ще бъде определена в графика за уч.2021-2022 г.)

 

 

СЕСИИ ЗА ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ И ДИПЛОМНИ РАБОТИ
За специалност „Библиотекознание и библиография“ приети Октомври 2019 г.

Редовна сесия

Поправителна сесия

21.04.2021 – 23.04.2021

30.06.2021 – 02.07.2021

 

 

Сметка за внасяне на такси

Получател: УНИБИТ

Банката на получателя: БНБ-ЦУ

IBAN: BG65 BNBG 9661 3100 1665 01

BIC: BNBGBGSD

 

 

Семестриални такси за уч. 2020/2021 г.

  Такси за платено обучение за ОКС Бакалавър след професионален бакалавър
Области на висше образование, професионални направления и специалности Бакалавър след професионален бакалавър
Платено обучение
    Редовно Задочно
3.5. Обществени комуникации и информационни науки 808 530
3.5 ББ‘97    
4.6 Информатика и компютърни науки 898 556
4.6 ИТ
ИБ
   

 

 

Полезни документи


нагоре