Важна информация ОКС „Бакалавър след Професионален бакалавър”

Съдържание на страницата

 

ГРАФИК ЗА ОКС „БАКАЛАВЪР СЛЕД ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР” ЗА УЧЕБНАТА 2016 / 2017 ГОДИНА  

ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ - ЗИМЕН СЕМЕСТЪР (25 учебни дни)

От - До

Редовна сесия

Поправителна сесия

Ликвидационна сесия

10.11.2016
04.12.2016

30.01.2017
08.02.2017

13.03.2017
20.03.2017

19.06.2017
23.06.2017

ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ - ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР (28 учебни дни)

От - До

Редовна сесия

Поправителна сесия

Ликвидационна сесия

01.04.2017
28.04.2017

08.05.2017
21.05.2017

22.05.2017
28.05.2017

19.06.2017
23.06.2017

СЕСИИ ЗА ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ И ДИПЛОМНИ РАБОТИ

ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

Редовна сесия

Поправителна сесия

03.07.2017 - 07.07.2017 г.

09.10.2017 - 13.10.2017 г.

Сметка за внасяне на такси

Получател: УНИБИТ

Банката на получателя: БНБ-ЦУ

IBAN: BG65 BNBG 9661 3100 1665 01

BIC: BNBGBGSD

Семестриални такси за уч. 2016/2017г.

СЕМЕСТРИАЛНИ ТАКСИ ЗА ОКС „Бакалавър” (след ОКС „Професионален бакалавър” и ОКС „Специалист”) за учебна 2016/2017 г.

НАПРАВЛЕНИЕ Редовно Задочно
Направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки. Специалности:  ББ 770 505
Направление 4.6. Информатика и компютърни науки. Специалност: ИТ и ИБ 855,50 505

Полезни документи


нагоре