Важна информация за ОКС " Бакалавър" след ОКС " Професионален бакалавър"

Важно!

Уважаеми студенти.

Моля, ползвайте административни услуги, които се предоставят по електронен път.


Съдържание на страницата


 

УНИВЕРСИТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

ГРАФИК ЗА ОКС „БАКАЛАВЪР„ СЛЕД ОКС „ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР„  

ЗА УЧЕБНАТА 2021 / 2022 ГОДИНА

ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

ЗИМЕН СЕМЕСТЪР

От - До

Редовна сесия

Поправителна сесия

Ликвидационна сесия

I-ви семестър
08.11.2021
05.12.2021

26.01.2022
06.02.2022

07.03.2022
13.03.2022

23.06.2022
29.06.2022

/28 учебни дни/


ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР

От - До

Редовна сесия

Поправителна сесия

Ликвидационна сесия

II-ри семестър
25.03.2022
21.04.2022

12.05.2022
22.05.2022

30.05.2022
05.06.2022

23.06.2022
29.06.2022

/28 учебни дни/

 

СЕСИИ ЗА ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ, ДИПЛОМНИ РАБОТИ

Редовна сесия

Поправителна сесия

04.07.2022 – 06.07.2022 г.

04.10.2022 – 07.10.2022 г.

 

 

ЗИМЕН СЕМЕСТЪР
За специалност „Библиотекознание и библиография“ приети Октомври 2021 г.

От - До

Редовна сесия

Поправителна сесия

Ликвидационна сесия

III-ви семестър
09.09.2022
18.09.2022

19.09.2022
25.09.2022

26.09.2022
30.09.2022

16.11.2022
20.11.2022

 

 

СЕСИИ ЗА ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ И ДИПЛОМНИ РАБОТИ
За специалност „Библиотекознание и библиография“ приети Октомври 2021 г.

Редовна сесия

Поправителна сесия

Месец Април 2023 г.
(датата ще бъде определена в графика за уч.2022-2023 г.)

Месец Юли 2023 г.
(датата ще бъде определена в графика за уч.2022-2023 г.)

 

 

СЕСИИ ЗА ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ И ДИПЛОМНИ РАБОТИ
За специалност „Библиотекознание и библиография“ приети Октомври 2020 г.

Редовна сесия

Поправителна сесия

13.04.2022– 15.04.2022

04.07.2022 – 06.07.2022 г.

 

 

Сметка за внасяне на такси

Получател: УНИБИТ

Банката на получателя: БНБ-ЦУ

IBAN: BG65 BNBG 9661 3100 1665 01

BIC: BNBGBGSD

 

 

Семестриални такси за уч. 2020/2021 г.

  Такси за платено обучение за ОКС Бакалавър след професионален бакалавър
Области на висше образование, професионални направления и специалности Бакалавър след професионален бакалавър
Платено обучение
    Редовно Задочно
3.5. Обществени комуникации и информационни науки 808 530
3.5 ББ‘97    
4.6 Информатика и компютърни науки 898 556
4.6 ИТ
ИБ
   

 

 

Полезни документи


 


нагоре