Важна информация за ОКС „Бакалавър” след ОКС "Професионален бакалавър"

Съдържание на страницата

 

ГРАФИК ЗА ОКС „БАКАЛАВЪР” СЛЕД ОКС „ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР“ ЗА УЧЕБНАТА 2016 / 2017 ГОДИНА

ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

ЗИМЕН СЕМЕСТЪР - ПРИЕМ ОКТОМВРИ 2016 г. (25 учебни дни)

От - До

Редовна сесия

Поправителна сесия

Ликвидационна сесия

I –ви семестър
10.11.2016
04.12.2016
 

30.01.2017
08.02.2017
 

13.03.2017
20.03.2017
 

19.06.2017
23.06.2017
 

ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР - ПРИЕМ ОКТОМВРИ 2016 г. (28 учебни дни)

От - До

Редовна сесия

Поправителна сесия

Ликвидационна сесия

II-ри  семестър
01.04.2017
28.04.2017
 

08.05.2017
21.05.2017
 

22.05.2017
28.05.2017
 

19.06.2017
23.06.2017

 

СЕСИИ ЗА ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ, ДИПЛОМНИ РАБОТИ

 

Редовна сесия

Поправителна сесия

03.07.2017- 07.07.2017г.

09.10.2017- 13.10.2017г.

 

Сметка за внасяне на такси

Получател: УНИБИТ

Банката на получателя: БНБ-ЦУ

IBAN: BG65 BNBG 9661 3100 1665 01

BIC: BNBGBGSD

 

Семестриални такси за уч. 2016/2017 г.

"БАКАЛАВЪР СЛЕД ПРОФ. БАКАЛАВЪР" - ПЛАТЕНО ОБУЧЕНИЕ

НАПРАВЛЕНИЕ Редовно Задочно
Направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки. Специалности:  ББ 770 505
Направление 4.6. Информатика и компютърни науки.Специалност: ИТ и ИБ 855,50 505

 

 

Полезни документи

 


нагоре