Важна информация за ОКС "Бакалавър след Професионален бакалавър"

Основна информация на страницата

Важно!

 

ГРАФИК ЗА ОКС „БАКАЛАВЪР“ СЛЕД  

ОКС „ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР”

ЗА УЧЕБНАТА 2023 / 2024 ГОДИНА

 

ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

ЗИМЕН СЕМЕСТЪР

От - До

Редовна сесия

Поправителна сесия

Ликвидационна сесия

I-ви семестър

06.11.2023

03.12.2023

25.01.2024

04.02.2024

05.03.2024

12.03.2024

24.06.2024

30.06.2024

                 /28 учебни дни/

 

ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР

От - До

Редовна сесия

Поправителна сесия

Ликвидационна сесия

II-ри семестър

25.03.2024

21.04.2024

15.05.2024

26.05.2024

03.06.2024

09.06.2024

24.06.2024

30.06.2024

                 /28 учебни дни/

 

СЕСИИ ЗА ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ, ДИПЛОМНИ РАБОТИ

Редовна сесия

Поправителна сесия

 

03.07.2024 – 05.07.2024 г.

 

02.10.2024 – 04.10.2024 г.

 

 

 

 

ЗИМЕН СЕМЕСТЪР

За специалност „Библиотекознание и библиография“ приети Октомври 2023 г.

От - До

Редовна сесия

Поправителна сесия

Ликвидационна сесия

III-ви семестър

09.09.2024

22.09.2024

25.09.2024

30.09.2024

4.11.2024

10.11.2024

15.11.2024

20.11.2024

 

 

 

СЕСИИ ЗА ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ И ДИПЛОМНИ РАБОТИ

 

За специалност „Библиотекознание и библиография“ приети Октомври 2023 г.

Редовна сесия

Поправителна сесия

Месец Април 2025 г.

(датата ще бъде определена в графика за уч.2024-2025 г.)

Месец Юли 2025 г.

(датата ще бъде определена в графика за уч.2024-2025 г.)

 

 

СЕСИИ ЗА ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ И ДИПЛОМНИ РАБОТИ

 

За специалност „Библиотекознание и библиография“ приети Октомври 2022 г.

Редовна сесия

Поправителна сесия

17.04.2024– 19.04.2024

03.07.2024 – 05.07.2024 г.

Сметка за внасяне на семестриална такса

Получател: УниБИТ

Банката на получателя: БНБ-ЦУ

IBAN: BG65 BNBG 9661 3100 1665 01

BIC: BNBGBGSD

Семестриални такси за уч. 2023/2024г.

СЕМЕСТРИАЛНИ ТАКСИ ЗА ОКС „Бакалавър” (след ОКС „Професионален бакалавър” и ОКС „Специалист”) за учебна 2023/2024г.

 СЕМЕСТРИАЛНИ ТАКСИ ОКС "БАКАЛАВЪР" след ПБ ПЛАТЕНО ОБУЧЕНИЕ

 

Редовно

Задочно

ПН 3.5. Обществени комуникации и информационни науки. Спец:  ББ

865

583

ПН 4.6. Информатика и компютърни науки. Спец.: ИТ

961

612

 

 

Полезни документи

Файловете се изтеглят преди да се попълнят!


нагоре