Важна информация за ОКС " Бакалавър" след ОКС " Професионален бакалавър"

Съдържание на страницата


 

УНИВЕРСИТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

ГРАФИК ЗА ОКС „БАКАЛАВЪР„ СЛЕД ОКС „ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР„  

ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

ЗИМЕН СЕМЕСТЪР

От - До

Редовна сесия

Поправителна сесия

Ликвидационна сесия

I-ви семестър *

14.11.2018

09.12.2018

28.01.2019

07.02.2019

05.03.2019

10.03.2019

20.06.2019

24.06.2019

/26 учебни дни/


ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР

От - До

Редовна сесия

Поправителна сесия

Ликвидационна сесия

II-ри семестър

29.03.2019

25.04.2019

10.05.2019

23.05.2019

31.05.2019

09.06.2019

20.06.2019

24.06.2019

/28 учебни дни/

 

СЕСИИ ЗА ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ, ДИПЛОМНИ РАБОТИ

Редовна сесия

Поправителна сесия

01.07.2019 - 04.07.2019г.

07.10.2019 - 10.10.2019г.

 

 

ЗИМЕН СЕМЕСТЪР
За специалност „Библиотекознание и библиография“ приети Октомври 2018 г.

От - До

Редовна сесия

Поправителна сесия

Ликвидационна сесия

III-ти семестър
09.09.2019
18.09.2019

20.09.2019
25.09.2019г.

27.09.2019
30.09.2019

15.11.2019
20.11.2019

 

 

СЕСИИ ЗА ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ И ДИПЛОМНИ РАБОТИ
За специалност „Библиотекознание и библиография“ приети Октомври 2018 г.

Редовна сесия

Поправителна сесия

Месец Април 2020 г.
(датата ще бъде определена в графика за уч.2019-2020 г.)

Месец Юли 2020 г.
(датата ще бъде определена в графика за уч.2019-2020 г.)

 

 

СЕСИИ ЗА ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ И ДИПЛОМНИ РАБОТИ
За специалност „Библиотекознание и библиография“ приети Октомври 2017 г.

Редовна сесия

Поправителна сесия

16.04.2019 – 18.04.2019

01.07.2019 – 04.07.2019

 

 

Сметка за внасяне на такси

Получател: УНИБИТ

Банката на получателя: БНБ-ЦУ

IBAN: BG65 BNBG 9661 3100 1665 01

BIC: BNBGBGSD

 

 

Семестриални такси за уч. 2018/2019 г.

  Обучение на български граждани и граждани на ЕС и ЕИП: в ЛЕВА
Области на висше образование, професионални направления и специалности Бакалавър след професионален бакалавър
Платено обучение
    Редовно Задочно
3.5. Обществени комуникации и информационни науки 770 505
3.5 ББ‘97    
4.6 Информатика и компютърни науки 855,50 505
4.6 ИТ
ИБ
   

 

 

Полезни документи


нагоре