Важна информация за ОКС "Бакалавър след Професионален бакалавър"

Основна информация на страницата

Важно!

Уважаеми студенти. Считано от 28.02.2022 г. се възстановяват присъствените учебни занятия!

Моля, ползвайте административни услуги, които се предоставят по електронен път.

ГРАФИК ЗА ОКС „БАКАЛАВЪР“ СЛЕД  

ОКС „ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР”

ЗА УЧЕБНАТА 2022 / 2023 ГОДИНА

 

ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

ЗИМЕН СЕМЕСТЪР

От - До

Редовна сесия

Поправителна сесия

Ликвидационна сесия

I-ви семестър

07.11.2022

04.12.2022

25.01.2023

05.02.2023

06.03.2023

12.03.2023

22.06.2023

28.06.2023

                 /28 учебни дни/

 

ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР

От - До

Редовна сесия

Поправителна сесия

Ликвидационна сесия

II-ри семестър

23.03.2023

23.04.2023

12.05.2023

21.05.2023

29.05.2023

04.06.2023

22.06.2023

28.06.2023

                 /28 учебни дни/

 

СЕСИИ ЗА ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ, ДИПЛОМНИ РАБОТИ

Редовна сесия

Поправителна сесия

 

03.07.2023 – 05.07.2023 г.

 

03.10.2023 – 06.10.2023 г.

 

 

 

 

ЗИМЕН СЕМЕСТЪР

За специалност „Библиотекознание и библиография“ приети Октомври 2022 г.

От - До

Редовна сесия

Поправителна сесия

Ликвидационна сесия

III-ви семестър

09.09.2023

17.09.2023

20.09.2023

24.09.2023

23.09.2023

30.09.2023

15.11.2023

19.11.2023

 

 

 

СЕСИИ ЗА ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ И ДИПЛОМНИ РАБОТИ

 

За специалност „Библиотекознание и библиография“ приети Октомври 2022 г.

Редовна сесия

Поправителна сесия

Месец Април 2024 г.

(датата ще бъде определена в графика за уч.2023-2024 г.)

Месец Юли 2024 г.

(датата ще бъде определена в графика за уч.2023-2024 г.)

 

 

СЕСИИ ЗА ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ И ДИПЛОМНИ РАБОТИ

 

За специалност „Библиотекознание и библиография“ приети Октомври 2021 г.

Редовна сесия

Поправителна сесия

18.04.2023– 20.04.2023

03.07.2023 – 05.07.2023 г.

 

Получател: УниБИТ

Банката на получателя: БНБ-ЦУ

IBAN: BG65 BNBG 9661 3100 1665 01

BIC: BNBGBGSD

Семестриални такси за уч. 2022/2023г.

СЕМЕСТРИАЛНИ ТАКСИ ЗА ОКС „Бакалавър” (след ОКС „Професионален бакалавър” и ОКС „Специалист”) за учебна 2022/2023г.

 СЕМЕСТРИАЛНИ ТАКСИ ОКС "БАКАЛАВЪР" след ПБ ПЛАТЕНО ОБУЧЕНИЕ

 

Редовно

Задочно

ПН 3.5. Обществени комуникации и информационни науки. Спец:  ББ

808

530

ПН 4.6. Информатика и компютърни науки. Спец.: ИТ

898

556

 
             
             
             
             

 

 
         
         
         
         

 

Полезни документи

Файловете се изтеглят преди да се попълнят!


нагоре