Важна информация за ОКС " Бакалавър" след ОКС " Професионален бакалавър"

Важно!

Уважаеми студенти.

От 26.10.2020 г. до издаване на нова заповед на МЗ се преминава към неприсъствено обучение.

Моля, ползвайте административни услуги, които се предоставят по електронен път.


Съдържание на страницата


 

УНИВЕРСИТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

ГРАФИК ЗА ОКС „БАКАЛАВЪР„ СЛЕД ОКС „ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР„  

ЗА УЧЕБНАТА 2021 / 2022 ГОДИНА

ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

ЗИМЕН СЕМЕСТЪР

От - До

Редовна сесия

Поправителна сесия

Ликвидационна сесия

I-ви семестър
08.11.2021
05.12.2021

26.01.2022
06.02.2022

07.03.2022
13.03.2022

23.06.2022
29.06.2022

/28 учебни дни/


ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР

От - До

Редовна сесия

Поправителна сесия

Ликвидационна сесия

II-ри семестър
25.03.2022
21.04.2022

12.05.2022
22.05.2022

30.05.2022
05.06.2022

23.06.2022
29.06.2022

/28 учебни дни/

 

СЕСИИ ЗА ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ, ДИПЛОМНИ РАБОТИ

Редовна сесия

Поправителна сесия

04.07.2022 – 06.07.2022 г.

04.10.2022 – 07.10.2022 г.

 

 

ЗИМЕН СЕМЕСТЪР
За специалност „Библиотекознание и библиография“ приети Октомври 2021 г.

От - До

Редовна сесия

Поправителна сесия

Ликвидационна сесия

III-ви семестър
09.09.2022
18.09.2022

19.09.2022
25.09.2022

26.09.2022
30.09.2022

16.11.2022
20.11.2022

 

 

СЕСИИ ЗА ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ И ДИПЛОМНИ РАБОТИ
За специалност „Библиотекознание и библиография“ приети Октомври 2021 г.

Редовна сесия

Поправителна сесия

Месец Април 2023 г.
(датата ще бъде определена в графика за уч.2022-2023 г.)

Месец Юли 2023 г.
(датата ще бъде определена в графика за уч.2022-2023 г.)

 

 

СЕСИИ ЗА ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ И ДИПЛОМНИ РАБОТИ
За специалност „Библиотекознание и библиография“ приети Октомври 2020 г.

Редовна сесия

Поправителна сесия

13.04.2022– 15.04.2022

04.07.2022 – 06.07.2022 г.

 

 

Сметка за внасяне на такси

Получател: УНИБИТ

Банката на получателя: БНБ-ЦУ

IBAN: BG65 BNBG 9661 3100 1665 01

BIC: BNBGBGSD

 

 

Семестриални такси за уч. 2020/2021 г.

  Такси за платено обучение за ОКС Бакалавър след професионален бакалавър
Области на висше образование, професионални направления и специалности Бакалавър след професионален бакалавър
Платено обучение
    Редовно Задочно
3.5. Обществени комуникации и информационни науки 808 530
3.5 ББ‘97    
4.6 Информатика и компютърни науки 898 556
4.6 ИТ
ИБ
   

 

 

Полезни документи


 


нагоре