Важна информация за ОКС „Бакалавър” след Професионален бакалавър

Съдържание на страницата

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!!! - УВАЖАЕМИ СТУДЕНТИ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ, НА 17.09.2018 г.  "УЧЕБЕН ОТДЕЛ" ЩЕ РАБОТИ ОТ 13.00 ЧАСА И ЩЕ ПРИЕМА СТУДЕНТИ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ ОТ 13.00 ДО 16.30 ЧАСА!

  • ГРАФИК ЗА ОКС „БАКАЛАВЪР” СЛЕД ОКС „ПРОФ. БАКАЛАВЪР за учебната 2018 / 2019 година
  • Сметка за внасяне на такси
  • Семестриални такси за уч. 2018/2019 г.
  • Полезни документи

ГРАФИК ЗА ОКС „БАКАЛАВЪР“ СЛЕД  ОКС „ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР” ЗА УЧЕБНАТА 2018/ 2019 ГОДИНА

ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

ЗИМЕН СЕМЕСТЪР

От - До

Редовна сесия

Поправителна сесия

Ликвидационна сесия

I-ви семестър

14.11.2018

09.12.2018

28.01.2019

07.02.2019

05.03.2019

10.03.2019

20.06.2019

24.06.2019

                 /26 учебни дни/

 

ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР

От - До

Редовна сесия

Поправителна сесия

Ликвидационна сесия

II-ри семестър

29.03.2019

25.04.2019

10.05.2019

23.05.2019

31.05.2019

09.06.2019

20.06.2019

24.06.2019

                 /28 учебни дни/

 

 

СЕСИИ ЗА ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ, ДИПЛОМНИ РАБОТИ

 

Редовна сесия

Поправителна сесия

01.07.2019 - 04.07.2019 г.

07.10.2019 - 10.10.2019 г.

 

ЗИМЕН СЕМЕСТЪР

За специалност „Библиотекознание и библиография“ приети Октомври 2018 г.

От - До

Редовна сесия

Поправителна сесия

Ликвидационна сесия

III-ви семестър

09.09.2019

18.09.2019

20.09.2019

25.09.2019

27.09.2019

30.09.2019

15.11.2019

20.11.2019

 

СЕСИИ ЗА ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ И ДИПЛОМНИ РАБОТИ

 

За специалност „Библиотекознание и библиография“ приети Октомври 2018 г.

Редовна сесия

Поправителна сесия

Месец Април 2020 г.

(датата ще бъде определена в графика за уч.2019-20 г.)

Месец Юли 2020 г.

(датата ще бъде определена в графика за уч.2019-2020 г.)

 

ГРАФИК ЗА ОКС „БАКАЛАВЪР“ СЛЕД  ОКС „ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР”

ЗА УЧЕБНАТА 2017 / 2018 ГОДИНА

 

За специалност „Библиотекознание и библиография“ приети Октомври 2017 г.

ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

 

ЗИМЕН СЕМЕСТЪР

За специалност „Библиотекознание и библиография“ приети Октомври 2017 г.

От - До

Редовна сесия

Поправителна сесия

Ликвидационна сесия

III-ви семестър

10.09.2018

18.09.2018

20.09.2018

25.09.2018

27.09.2018

30.09.2018

15.11.2018

20.11.2018

СЕСИИ ЗА ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ И ДИПЛОМНИ РАБОТИ
За специалност „Библиотекознание и библиография“ приети Октомври 2017 г.

ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

 

Редовна сесия

Поправителна сесия

16.04.2019 – 18.04.2019

01.07.2019 – 04.07.2019

СЕСИИ ЗА ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ И ДИПЛОМНИ РАБОТИ
За специалност „Информационни технологии“ приети Октомври 2017 г.

ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

Поправителна сесия  
08.10.2018-11.10.2018  

 

Сметка за внасяне на такси

Получател: УНИБИТ

Банката на получателя: БНБ-ЦУ

IBAN: BG65 BNBG 9661 3100 1665 01

BIC: BNBGBGSD

 

Семестриални такси за уч. 2018/2019 г.

 

СЕМЕСТРИАЛНИ ТАКСИ ОКС "МАГИСТЪР" - ПЛАТЕНО ОБУЧЕНИЕ
НАПРАВЛЕНИЕ Редовно Задочно

Направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки

770 505
Направление 4.6. Информатика и компютърни науки 855,50 505

 

Полезни документи

 


нагоре