Важна информация за ОКС "Бакалавър след Професионален бакалавър"

Основна информация на страницата

Важно!

ГРАФИК ЗА ОКС „БАКАЛАВЪР“ СЛЕД  

ОКС „ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР”

ЗА УЧЕБНАТА 2022 / 2023 ГОДИНА

 

ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

ЗИМЕН СЕМЕСТЪР

От - До

Редовна сесия

Поправителна сесия

Ликвидационна сесия

I-ви семестър

07.11.2022

04.12.2022

25.01.2023

05.02.2023

06.03.2023

12.03.2023

22.06.2023

28.06.2023

                 /28 учебни дни/

 

ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР

От - До

Редовна сесия

Поправителна сесия

Ликвидационна сесия

II-ри семестър

23.03.2023

23.04.2023

12.05.2023

21.05.2023

29.05.2023

04.06.2023

22.06.2023

28.06.2023

                 /28 учебни дни/

 

СЕСИИ ЗА ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ, ДИПЛОМНИ РАБОТИ

Редовна сесия

Поправителна сесия

 

03.07.2023 – 05.07.2023 г.

 

03.10.2023 – 06.10.2023 г.

 

 

 

 

ЗИМЕН СЕМЕСТЪР

За специалност „Библиотекознание и библиография“ приети Октомври 2022 г.

От - До

Редовна сесия

Поправителна сесия

Ликвидационна сесия

III-ви семестър

09.09.2023

17.09.2023

20.09.2023

24.09.2023

23.09.2023

30.09.2023

15.11.2023

19.11.2023

 

 

 

СЕСИИ ЗА ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ И ДИПЛОМНИ РАБОТИ

 

За специалност „Библиотекознание и библиография“ приети Октомври 2022 г.

Редовна сесия

Поправителна сесия

Месец Април 2024 г.

(датата ще бъде определена в графика за уч.2023-2024 г.)

Месец Юли 2024 г.

(датата ще бъде определена в графика за уч.2023-2024 г.)

 

 

СЕСИИ ЗА ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ И ДИПЛОМНИ РАБОТИ

 

За специалност „Библиотекознание и библиография“ приети Октомври 2021 г.

Редовна сесия

Поправителна сесия

18.04.2023– 20.04.2023

03.07.2023 – 05.07.2023 г.

 

Получател: УниБИТ

Банката на получателя: БНБ-ЦУ

IBAN: BG65 BNBG 9661 3100 1665 01

BIC: BNBGBGSD

Семестриални такси за уч. 2022/2023г.

СЕМЕСТРИАЛНИ ТАКСИ ЗА ОКС „Бакалавър” (след ОКС „Професионален бакалавър” и ОКС „Специалист”) за учебна 2022/2023г.

 СЕМЕСТРИАЛНИ ТАКСИ ОКС "БАКАЛАВЪР" след ПБ ПЛАТЕНО ОБУЧЕНИЕ

 

Редовно

Задочно

ПН 3.5. Обществени комуникации и информационни науки. Спец:  ББ

808

530

ПН 4.6. Информатика и компютърни науки. Спец.: ИТ

898

556

 
             
             
             
             

 

 
         
         
         
         

 

Полезни документи

Файловете се изтеглят преди да се попълнят!


нагоре