УниБИТ лого Конференция лого

УНИВЕРСИТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
ОРГАНИЗИРА НАЦИОНАЛНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ
„СИГУРНОСТ И ОТБРАНА“

 

Уважаеми колеги,

Университетът по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ), има удоволствието да Ви покани да вземете участие с научен доклад или съобщение в Национална научна конференция с международно участие „Сигурност и отбрана“, която ще се проведе на 21 април 2023 г., от 10:00 ч. в Университета по библиотекознание и информационни технологии (гр. София, бул. Цариградско шосе 119).

    Тематични направления:

  • I секция: „Сигурност и отбрана“
  • II секция: „Киберсигурност и киберотбрана“
  • III секция: „Защита на населението и критичната инфраструктура“

Материалите от конференцията ще бъдат публикувани в научен сборник, който ще бъде включен в референтния списък на НАЦИД.

Работни езици на конференцията: български и английски език.

 

Поканата за участие можете да изтеглите от тук

 

* Конференцията се провежда в изпълнение на Национална научна програма „Сигурност и отбрана“, приета с РМС № 731 от 21.10.2021 г. и съгласно Споразумение № Д01-74/19.05.2022 г.

НОВИНИ


нагоре