Важно съобщение!

Удължава се първоначалния срок на заповед на ректора с №560 от 26.10.2020 г. до 12.11.2020 г. включително!

НОВИНИ


нагоре