BOBCATSSS2020, Париж е със съорганизатор УниБИТ

На снимката: докторант Светослава Димитрова (УниБИТ) и доц. Джумана Бустани (Université Paris-Est Marne-la-Vallée) поемат знамето и щафетата за организация на BOBCATSSS2020
Фотограф: Камелия Планска-Симеонова

 

На 24 януари 2019 г. на официална церемония при закриването на BOBCATSSS2019 в гр. Осиек, Хърватска бе предадена щафетата и знамето на BOBCATSSS на Франция и България. През януари 2020 г. в гр. Париж, 28-то издание на BOBCATSSS ще се организира при домакинството на Université Paris-Est Marne-la-Vallée с партньор Университетът по библиотекознание и информационни технологии, София.

За първи път студенти и докторанти от българска академична институция в областта на библиотечно-информационните науки (БИН) ще организира този форум. BOBCATSSS е ежегоден симпозиум с над 27-годишна традиция, организиран от студенти по БИН от европейски университети, и е посветен на актуални теми от това научноизследователско и професионално направление. Форумът се провежда под егидата на Европейската асоциация за библиотечно-информационно образование и изследвания (EUCLID) и е основен инструмент за насърчаване на сътрудничеството между библиотечно-информационното академично образование и научни изследвания в рамките на Европа, както и за отстояване и популяризиране на въпроси от общоевропейски интерес. Проф. дн Таня Тодорова, ръководител катедра „Библиотечен мениджмънт и архивистика“ и член на Управителния съвет и отговорник за връзките с обществеността на EUCLID, е координатор на екипа от УниБИТ за BOBCATSSS2020. За допълнителна информация: t.todorova@unibit.bg. Повече виж в презентацията.

НОВИНИ


нагоре