Финансови отчети и СЕБРА


Годишни финансови отчети

2017

Годишен финансов отчет

Месечно разпределение

Одитно становище

2016

Годишен финансов отчет

Месечно разпределение

Одитно становище

2015

Годишен финансов отчет

Месечно разпределение

Одитно становище


Плащания, извършени чрез СЕБРА

Април 2018

Информация за плащания в СЕБРА за 04.04.2018

 

Информация за плащания в СЕБРА за 05.04.2018

Информация за плащания в СЕБРА за 11.04.2018

 

Информация за плащания в СЕБРА за 12.04.2018

Информация за плащания в СЕБРА за 13.04.2018

 

Информация за плащания в СЕБРА за 19.04.2018

Информация за плащания в СЕБРА за 20.04.2018

 

 

Март 2018

Информация за плащания в СЕБРА за 02.03.2018

 

Информация за плащания в СЕБРА за 07.03.2018

Информация за плащания в СЕБРА за 08.03.2018

 

Информация за плащания в СЕБРА за 09.03.2018

Информация за плащания в СЕБРА за 14.03.2018

 

Информация за плащания в СЕБРА за 15.03.2018

Информация за плащания в СЕБРА за 16.03.2018

 

Информация за плащания в СЕБРА за 20.03.2018

Информация за плащания в СЕБРА за 23.03.2018

 

Информация за плащания в СЕБРА за 27.03.2018

Информация за плащания в СЕБРА за 29.03.2018

 

Информация за плащания в СЕБРА за 30.03.2018


нагоре