Акредитация

Дадена положителна оценка на проект за преобразуване на Специализирано висше училище по библиотекознание и информационни технологии - София в Университет по библиотекознание и информационни технологии на 18.06.2009 г. /Протокол № 20/ със срок до 3 години от акта на Народното събрание (обн., ДВ, бр. 78 от 05.10.2010 г.).

Последна валидна институционална акредитация: Дадена на 05.03.2009 г. за срок от шест години, оценка "много добра".

За повече информация: Националната агенция за оценяване и акредитация.


нагоре