Акредитация

Институционалната акредитация на Университета по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ) е получена с решение на Акредитационния съвет от 11.07.2019 г. (Протокол № 14), с оценка 9.33 (девет цяло и тридесет и три стотни). Срокът на валидност на акредитацията е шест години.

За повече информация за професионалните направления, по които УниБИТ има акредитация: Професионалните направления.

За повече информация за акредитираните докторски програми в УниБИТ: Докторски програми .

Университета по библиотекознание и информационни технологии е придобил акредитация от Австрийската агенция за осигуряване на качеството и акредитация (Agency for Quality Assurance and Accreditation Austria) за периода от 10.02.2021 г. до 22.07.2025 г. в съответствие с решение §27 във връзка с §27a HS-QSG на следните магистърски и докторски програми. За повече информация AQ Austria.

Master programmes:

 1. Business and administrative information technologies and communications
 2. Library information and cultural management
 3. Library collections
 4. Publishing business and e-resources
 5. Management of documents and archives
 6. Media information and advertising
 7. Management and informing in strategic communications
 8. E-Business and E-Management
 9. Information systems and technologies
 10. Information technologies and financial engineering
 11. Software architectures and quality management
 12. Software engineering
 13. Technology entrepreneurship and innovations in information technologies
 14. National security

Doctoral programmes:

 1. Organization and Management of Information Processes
 2. Book Studies, Library Studies and Bibliography
 3. Cultural and Historical Heritage in a Contemporary Information Environment
 4. Leadership
 5. Business, Administrative Social Communications and Technologies
 6. Epistemology
 7. Theory of Information and Knowledge Management
 8. Information Systems and Technologies, Informatics and Computer Sciences
 9. National Security

нагоре