Акредитация

Дадена положителна оценка на проект за преобразуване на Специализирано висше училище по библиотекознание и информационни технологии - София в Университет по библиотекознание и информационни технологии на 18.06.2009 г. /Протокол № 20/ със срок до 3 години от акта на Народното събрание (обн., ДВ, бр. 78 от 05.10.2010 г.).

Институционалната акредитация на Университета по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ) е получена с решение на Акредитационния съвет от 28.11.2013 г. (Протокол №21), с оценка 9.14 (девет цяло и четиринадесет стотни). Срокът на валидност на акредитацията е шест години.

За повече информация: Националната агенция за оценяване и акредитация.


нагоре