ПОКАНА ЗА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА - ИЗГРАЖДАНЕ НА DATA SCIENCE КОМПЕТЕНТНОСТУважаеми колеги,
Каним ВИ на информационна среща по проект на тема:

Изграждане на Data Science компетентност за преодоляване на дигиталното неравенство

на 19 декември 2019 г. /четвъртък/, от 12:00 часа в УниБИТ-1, зала 105,
бул. „Цариградско шосе“ 119


Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Фонд „Научни изследвания“, МОН по договор ДМ 12/4 от 20.12.2017 г. На срещата ще бъдат споделени основните резултати от изпълнението на заложените дейности в научно-изследователския проект. Обобщените данни ще бъдат докладвани
от гл. ас. д-р Катя Рашева-Йорданова, ръководител на проекта.
Заповядайте!

НОВИНИ


нагоре