Първи конгрес на Университетите от Югоизточна Европа и Азия

 Първият конгрес на Университетите от Югоизточна Европа и Азия за Образованието в глобалния свят на новите технологии 2020, който се организира от УниБИТ със съдействието на Националния борд по туризъм, ще се състои на 14 февруари 2020 г. в Международния изложбен център и е част от програмата на Ваканция & СПА Експо.

Покана | 7th Meeting NBT 21.01.2019 Draft | Conference information 14.02

НОВИНИ


нагоре