Започва конкурсът в стипендиантската програма “Study iT First”

SAP Scholarship Program “Study iT First” е насочена към първокурсници в IT специалности на всички български университети. Програмата има за цел да подкрепи мотивирани млади хора на ранен етап от тяхното обучение в бакалавърска степен, както и да улесни успешното им професионално развитие и реализация чрез консултиране, менторинг и възможност за стаж по специалността.

Кой може да кандидатства?

SAP Scholarship Program “Study iT First” е отворена за студенти 1-ви курс в IT специалност във висше учебно заведение в България, редовно обучение.

Защо да кандидатствате?

• Подпомагате следването си с месечна стипендия в размер на 400 лв. за една академична година.

• Придобивате ключови ИТ знания, умения и работни практики в корпоративна среда между 4 и 6 часа седмично в офиса на компанията със съдействието на личен ментор, специалист в сферата на софтуерната разработка.

• Получавате възможност да стартирате професионалната си кариера в SAP Labs България по време на лятната ваканция между първи и втори курс.

Повече информация


нагоре