Катедри

Катедри във Факултет по библиотекознание и културно наследство

УниБИТ  

Катедра "Библиотечни науки"

Ръководител | Академичен състав | Специалности

 
УниБИТ  

Катедра „Обществени комуникации”

Ръководител | Академичен състав | Специалности

 
УниБИТ  

Катедра "Култура, историческо наследство и туризъм"

Ръководител | Академичен състав | Специалности

 

 

Катедри във Факултет по информационни науки

УниБИТ  

Катедра "Информационни системи и технологии"

Ръководител | Академичен състав | Специалности

 
УниБИТ  

Катедра „Национална сигурност”

Ръководител | Академичен състав | Специалности

 
УниБИТ  

Катедра "Компютърни науки"

Ръководител | Академичен състав | Специалности

 

 


нагоре