Катедри

Катедри във Факултет по библиотекознание и културно наследство

УниБИТ  

Катедра "Библиотечни науки"

Ръководител | Академичен състав | Специалности

 
УниБИТ  

Катедра "Библиотечен мениджмънт"

Ръководител | Академичен състав | Специалности

 
УниБИТ  

Катедра "Книга и общество"

Ръководител | Академичен състав | Специалности

 
УниБИТ  

Катедра "Културно-историческо наследство"

Ръководител | Академичен състав | Специалности

 
УниБИТ  

Катедра „Архивно-документално наследство и културономия

Ръководител | Академичен състав | Специалности

 
УниБИТ  

Катедра „Информационна среда за туризъм, изкуство и култура”

Ръководител | Академичен състав | Специалности

 
УниБИТ  

Катедра „Комуникации и информиране”

Ръководител | Академичен състав | Специалности

 

 

Катедри във Факултет по информационни науки

УниБИТ  

Катедра "Информационни системи и технологии"

Ръководител | Академичен състав | Специалности

 
УниБИТ  

Катедра „Национална сигурност”

Ръководител | Академичен състав | Специалности

 
УниБИТ  

Катедра "Компютърни науки"

Ръководител | Академичен състав | Специалности

 

 


нагоре