Кръга маса на тема „Проблеми на обществената комуникация“

Първа кръга маса на тема „Проблеми на обществената комуникация“, организирана  от Дискусионен клуб „Обществена комуникация“- проект за частично финансиране на научни или творчески форуми по Наредба № 9 на МОН, на тема “Актуални проблеми на обществените комуникации през XXI век” по Договор № ПЧФНП-2015-05.

На 12 май 2015 г. в Университета по библиотекознание и информационни технологии (УниБиТ), под патронажа на Ректора, проф. д.ик.н. Стоян Денчев се проведе Първа кръга маса на тема „Проблеми на обществената комуникация“, организирана  от Дискусионен клуб „Обществена комуникация“ към Катедра „Комуникации и информиране” при Факултет по библиотекознание и културно наследство на УниБИТ.

Кръглата маса бе инициирана в рамките на проект за частично финансиране на научни или творчески форуми по Наредба № 9 на МОН, на тема “Актуални проблеми на обществените комуникации през XXI век” по Договор № ПЧФНП-2015-05.

На форумът присъстваха представители на научната общност, работеща по проблематиката на обществените комуникации от редица утвърдени университети и институции в  България и Сърбия: УниБИТ, УНСС, СУ, НБУ, Висше бизнес училище – Ботевград, Нишки университет и др., както и студенти и докторанти.
Участници в кръглата маса бяха проф. дн Николай Палашев, УНИБИТ; доц. д-р Борис Борисов, УНИБИТ, доц. д-р Чавдар Христов, СУ; проф. дн Руси Маринов, НБУ; доц. д-р Блага Благоева, УНСС; проф. дсн Михаил Мирчев, УНСС; гл. ас. д-р Катя Михайлова, УНСС; Проф. д-р Ванче Бойков, Университет в Ниш; г-жа Ива Николова – журналист, докторант на УниБИТ.


НОВИНИ


нагоре