Виртуална заключителна среща
и Кръгла маса на тема: „Визуална грамотност и визуално мислене във виртуалното настояще“

 

ПОКАНА

 

Фонд „Научни изследвания“
и Университет по библиотекознание и информационни технологии
имат удоволствието да Ви поканят
на

 

Виртуална заключителна среща
и Кръгла маса на тема:
„Визуална грамотност и визуално мислене във виртуалното настояще“

 

Заповядайте
на 9 декември 2020 г. (сряда)
от 10.00 ч.

 

Връзка към Кръглата маса

 

Може да се регистрирате предварително на следния адрес
Регистрация

 

Проявата е реализирана в рамките на проект на тема: „Създаване и разработване на учебно-научна база за документална и приложна фотография като част от обучението на студенти в професионално направление 3.5 „Обществени комуникации и информационни науки“ , Договор №КП – 06 – М30/3 от 13.12.2018 г., Ръководител гл. ас. д-р Камелия Планска-Симеонова.

НОВИНИ


нагоре