НА ВНИМАНИЕТО НА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИТЕ

На основание на сключен договор за съвместна дейност между Университет по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ) и Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“ (ВСУ), представяме възможност за всички кандидат-студенти, включително и тези, които не са класирани, за придобиване на ОКС „бакалавър, в задочна форма на обучение, специалност „Защита на националната сигурност“.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ

-Комплект документи за кандидатстване (закупуват се на място) /9 лв./

-Комплект документи за записване (закупуват се на място) /5 лв.//

-Лична карта (оригинал и копие)

-Диплома за средно образование (оригинал и копие)

-Медицинско свидетелство

-Три снимки – паспортен формат

-Документ за платена такса за обучение – семестриална такса в размер от 973 лв.

Банкова сметка:

ТБ „Общинска банка“ АД

BIC: SOMBBGSF

IBAN код: BG40SOMB91301016075801

За ВСУ „Черноризец Храбър“, гр. Варна

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:

13.08.2018 г. – 31.10.2018 г. (без почивните дни),

УниБИТ, бул. Цариградско шосе 119, ет. 2, кабинет № 215

За повече информация:

Ралица Йотова

УниБИТ, бул. Цариградско шосе № 119, кабинет № 215

Телефони:

+359 (0) 2 970 85 98; +359 878 220 451

E-mail: r.yotova@unibit.bg

НОВИНИ


нагоре