Втората кръгла маса по проблемите на обществените комуникации

В периода 14-16 юни 2016 г. в Международния дом на журналиста в гр. Варна се проведе Втората кръгла маса по проблемите на обществените комуникации, организирана от Дискусионен клуб “Обществена комуникация” при Университета по библиотекознание и информационни технологии – УниБИТ. На събитието присъстваха преподаватели, учени и изследователи от България, Сърбия, Русия и Турция. Изнесени бяха над 30 доклада, между които особен интерес и дискусия предизвикаха анализите на проф. д.с.н. Михаил Мирчев за предизвикателствата пред политическата комуникация в християнска Европа, свързани с бежанската криза, на проф. д.с.н. Феликс Шарков за зараждането и развитието на ново междудисциплинарно научно направление, наречено “комуникология”, на проф. д.н. Николай Палашев (в съавторство с Ректора на УниБИТ – проф. д.ик.н. Стоян Денчев) за мултикултурализма като голямата комуникационна мистификация на неолиберализма и т.н. Научното събитие завърши с много настроение, приятелски разговори и обмяна на идеи с чаша червено вино.

 

НОВИНИ


нагоре