Интегриран дизайн за по-добро бъдеще

Преподаватели от УниБИТ взеха участие в INTEGRATED DESIGN CONFERENCE, организирана в Tallinn University по проекта HIGH5 (ERASMUS+ Project no. 2019-1-PL01-KA203-065784) на 29 и 30 август 2022 г. След представянето на целите, задачите и резултатите по проекта от координатора Аня Ласка-Лесневич (Политехнически университет, Луч, Полша), присъстващите преподаватели и учители от Естония и Латвия имаха възможността да споделят опита си с гостуващите лектори в серия от интерактивни академични работилници. Евгения Ковачева (УниБИТ) говори за формиране на групи при работата със студенти в семинар, озаглавен PERSONALITIES AND STUDENTS' GROUPS' FORMATION. Васил Загоров (УниБИТ) представи комуникационната стойност и употребата на пиктограми в съвременната информационна среда в работилница под заглавие DESIGN THINKING AND PRINCIPLES OF PICTORIAL COMMUNICATION. Колегите от Университета в Авейро, Португалия – Елисавета Перейра и Франциско Оливейра – работиха със своите групи в областта на кръговата икономика и предприемачеството. Изключително интересен беше подходът на Кшищов Ястшембски, който представи пред колегите своя BRAINSTORMING TECHNIQUES MIXER. Голям интерес имаше и към подходите за гемификация в образованието, разработени от Кристина Така и Оливер Айдман (Университет Тесали, Волос, Гърция). Аня Ласка-Лесневич и Александра Ястшембски представиха своите методи за преподаване в областта на иновациите си с доклада INTEGRATED DESIGN AS A COMPLEX ATTITUDE TO THE CREATION OF (SUSTAINABLE) INNOVATION. Домакините от Университета в Талин – Янус Терасма и Трину Жасмин – споделиха опита си по темите USING SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS IN TEACHING И DIGITAL TOOLS FOR INTEGRATED DESIGN. В края на конференцията беше организирана дискусия и анкета за обратна връзка с участниците в работилниците.

Снимки

НОВИНИ


нагоре