УНИВЕРСИТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ
И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ

Под знака на 1150-годишнината от Успението Св. Константин-Кирил Философ

XV ЮБИЛЕЙНA

СТУДЕНТСКА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ И ИЗЛОЖБА

„ИНФОРМАЦИЯ – ИНСТИТУЦИИ – ОБРАЗОВАНИЕ – ИЗСЛЕДВАНИЯ”

„INFORMATION – INSTITUTIONS – EDUCATION – RESEARCHES”

(девиз: „Всеобщност на науките = университет” –
„Universitas litterarum”)

 

17 май 2019 г., 10:00 ч.
Салон

Посвещава се на: 24 май – национален празник на българската просвета и култура
и на славянската писменост;
145 г. от излизането на вестник „Знаме” (1874-1875), издаван от Христо Ботев;
140 г. от публикуването на „Временни правила по пощенската част в България”
под егидата на княз Александър Дондуков-Корсаков,
който поставя началото на организираните пощенски съобщения в страната;
140 г. от обявяването на София за столица на България;
140 г. от създаването на Народна библиотека „Иван Вазов” – Пловдив;
140 г. от смъртта на Любен Каравелов (1834-1879);
140 г. от приемането на Търновската конституция на Княжество България

Академична интертекстуална аксиология
„ПЕСЕН НА ПЕСНИТЕ”
(HOMO CANTANS – ПЕЕЩИЯТ ЧОВЕК)

 

Заявки за участие – по формуляр – се намират в Библиотечно-информационния център на УниБИТ и се приемат до 11 април 2019 г. в 25 кабинет (Студентско научно общество)

 

Докладите се оформят в съответствие с РЕГЛАМЕНТ ЗА УЧАСТИЕ
(приложен е към формуляра на заявката)

 

УниБИТ-1 – „Цариградско шосе” N 119 – Салон>
www.unibit.bg
www.sno.unibit.bg
unibit@unibit.bg

 

За повече информация:

 

Анонс (.doc)

Регламент за участие (.doc)

Заявка за участие (.doc)

Програма (.doc)

Планировка (.doc)

Пленарен доклад (.doc)

Стратификация (.doc)

Tabula gratulatorum (.doc)

Студенти и докторанти – грамота на Ректората (.doc)

Зала (Салон на УниБИТ-1)

Комюнике (.doc)

Снимки

НОВИНИ


нагоре