СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми студенти,

от 22.03.2021 г. до 11.04.2021 г. вкл. можете да подавате Заявление - декларация за получаване на стипендии за летен семестър на учебната 2020/2021 година, съгласно заповед на Ректора на УниБИТ със заповед №95/19.03.2021 г.

Подаването се извършва чрез електронен формуляр, линк към който е посочен по-долу. Достъпът до електронния формуляр се осъществява единствено, чрез Вашия студентски профил - университетска електронна поща, която съдържа факултетният Ви номер, предоставени Ви при записването в УниБИТ (пример: 12345р@unibit.bg).

Стипендии се отпускат само на учащите се в редовна форма на обучение, за които държавата осигурява средствата за обучение.

За този семестър заявления-декларации за получаване на стипендия НЕ подават:

  • 1. Студентите, на които е отпусната стипендия през зимния семестър на 2020-2021 г. По критерий „Неравностойно положение“ и „Майки и бащи с дете до 6 год. възраст“, освен когато не отговарят на критериите за кандидатстване за стипендия за студенти, обучаващи се в приоритетно професионално направление.
  • 2. Чуждестранните студенти, освен когато не отговарят на критериите за кандидатстване за стипендия за студенти, обучаващи се в приоритетно професионално направление“

ЛИНКОВЕ:

НОВИНИ


нагоре