ПЪРВИЯТ КОНГРЕС НА УНИВЕРСИТЕТИТЕ ОТ ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА И АЗИЯ С ОБЩ ДОКУМЕНТ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО

Участниците в Първия конгрес на университетите от Югоизточна Европа и Азия приеха „Декларация за сътрудничество в областта на образованието в глобалния свят“.

Форумът е инициатива на Университета по библиотекознание и информационни технологии и Националния борд по туризъм и се провежда в Интер Експо център от 13-ти до 15-ти февруари 2020 г., в рамките на Седмата годишна национална среща в туризма.

Във форума участваха посланикът на Република Албания в България Н. Пр. г-жа Доника Ходжа, г-н Алфред Гайдосик – вицепрезидент на Европейския икономически и социален комитет, проф. д-р Владо Бучковски - Скопски университет „Св.св. Кирил и Методий“, Република Северна Македония, проф. д-р Гоце Наумовски – директор на Института за правни науки, Скопие, Република Северна Македония, д-р Таня Кирякиду – Президент на Гръцката федерация за развитие на урбанизираните територии, проф. дн Ирена Петева – Ректор на Университета по библиотекознание и информационни технологии, проф. Пламен Моллов – Ректор на Университета по хранителни технологии, Пловдив, г-жа Лена Гайдарска – Президент на Международното висше бизнес училище, и много представители на академичната общност от България, Гърция, Северна Македония, Косово, Албания и др.

Целите на приетия на конгреса документ са:

  • Създаване на регионална рамка за институционално сътрудничество в областта на културата, туризма, младежта, блокчейн технологиите и изкуствения интелект;
  • Насърчаване на образователни програми за културно наследство и културни маршрути в региона чрез дигитални технологии;
  • Сътрудничество и насърчаване на новите технологии в образованието като средство за комуникация, обмен, работа в мрежа и взаимодействие.

В приветствието си към участниците проф. д.ик.н. Стоян Денчев – Председател на Общото събрание на Университета по библиотекознание и информационни технологии, посочи, че обединени в общия пъзел на университетското пространство можем да бъдем конкурентоспособни и активни, особено по отношение на привличане на повече средства, свързани с научноизследователските програми.

„Създаваме нова парадигма като насърчаваме формирането на университетски общности, които в бъдещето ще допринесат за попълване на пъзела на европейското образование“ с тези думи проф. Стоян Денчев обобщи резултатите от дискусията в първия ден от провеждането на конгреса.

Форумът продължава работа с провеждането на две научни сесии, модерирани от представители на Университета по библиотекознание и информационни технологии

НОВИНИ


нагоре