Контролен съвет на УниБИТ - 2023-2027

Председател на Контролния съвет

  • доц. д-р Николай Атанасов Митев

Заместник-председател на Контролния съвет

  • проф. д-р Мюмюн Мюмюнов Тахиров

Членове на Контролния съвет

  • проф. д.ик.н. Владимир Симов Йоцов
  • доц. д-р Християн Атанасов Атанасов
  • Георги Христов Николов, III курс, КНИБ

Контролен съвет на УниБИТ - 2019-2022

Председател на Контролния съвет

  • доц. д-р Константин Кирилов Казаков

Заместник-председател на Контролния съвет

  • проф. д-р Мюмюн Мюмюнов Тахиров

Членове на Контролния съвет

  • проф. д.п.н. Александра Венкова Куманова
  • доц. д-р Люба Дражева Цветкова
  • Радослав Манолов - специалност ИКН

нагоре