Контролен съвет на УниБИТ

Председател на Контролния съвет

  • доц. д-р Константин Кирилов Казаков

Заместник-председател на Контролния съвет

  • проф. д-р Мюмюн Мюмюнов Тахиров

Членове на Контролния съвет

  • проф. д.п.н. Александра Венкова Куманова:
  • доц. д-р Люба Дражева Цветкова:
  • Радослав Манолов - специалност ИКН

нагоре