Покана за литературна среща "Заедно за бъдещето"

Уважаеми колеги,

Библиотечно-информационен център към Университет по библиотекознание и информационни технологии и Университетската младежка академия за управление на знания Ви канят на литературна среща „Заедно за бъдещето“, на която ще имате възможност да се срещнете със Здравка Евтимова - българска писателка и преводачка на англоезична фантастика и сериозна белетристика.

Очакваме ви на 3 ноември 2023 г. от 11.00 часа в зала Тържествена на УниБИТ (бул. „Цариградско шосе“ №119).
Проявата е реализирана в рамките на проект, финансиран по Наредбата на МОН с Договор ПЧФНП-2023-07 на тема: „Финансиране на събитийния календар на Университетска младежка академия за управление на знания“ с ръководител гл. ас. д-р Елисавета Цветкова.

Очакваме ви!
Съвместен екип на УМЛАУЗ и БИЦ

НОВИНИ


нагоре