СПИСЪЦИ С КЛАСИРАНИ КАНДИДАТИ В ОКС"МАГИСТЪР"

 

Професионално направление: 2.2 История и археология

Професионално направление: 3.5 Обществени комуникации и информационни науки

Професионално направление: 4.6 Информатика и компютърни науки

Професионално направление: 9.1. Национална сигурност

Записване на новоприетите студенти- 25, 26 и 27 септември 2019 г. от 10.00 до 12.30 и от 13.00 до 16.00 часа в 105 зала, етаж 1 в сградата на бул." Цариградско шосе" 119

 

Записването е лично или чрез упълномощено лице!

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ:

Диплома за завършено висше образование – ОКС „Бакалавър“ или ОКС „Магистър (5 год.)“ (оригинал и копие)/ или при липса на диплома – Академическа справка(За завършилите УниБИТ през 2019 г. се извършва проверка по служебен път и не е нужен документ.)

Формуляри за записване по образец;

Пет снимки формат 3,5/4,5;

Документ за внесена семестриална такса по банков път;

Лична карта, която след проверка се връща;

Сметка за внасяне на такси

Получател: УНИБИТ

Банката на получателя: БНБ-ЦУ

IBAN: BG65 BNBG 9661 3100 1665 01

BIC: BNBGBGSD

 

ВАЖНО!!! СТУДЕНТИТЕ ОТ УНИБИТ, КОИТО ЩЕ СЕ ДИПЛОМИРАТ ПРЕЗ ОКТОМВРИ 2019 Г., МОГАТ ДА ПОДАВАТ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ В ОКС“ МАГИСТЪР“ В ПЕРИОДА ОТ 07.10.2019 Г. ДО 15.10.2019 Г. ВКЛ.

Семестриални такси за уч. 2019/2020 г.

 

СЕМЕСТРИАЛНИ ТАКСИ ОКС "МАГИСТЪР" - ПЛАТЕНО ОБУЧЕНИЕ

НАПРАВЛЕНИЕ

Редовно-СПН*

Редовно-ДПН*

Задочно-СПН

Задочно-ДПН

Дистанционно-СПН

Дистанционно-ДПН

Направление 2.2 История и археология и Направление 3.5 Обществени комуникации и информационни науки

 770

870

466

541

466

541

Направление 4.6 Информатика и компютърни науки

855,50

955,50

480

580

480

580

Направление 9.1 Национална сигурност

951

1101

548

903

 

 

*СПН- Същото професионално направление и завършили УниБИТ

*ДПН- Друго професионално направление

 

 СЕМЕСТРИАЛНИ ТАКСИ ОКС "МАГИСТЪР" - ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА

НАПРАВЛЕНИЕ

Редовно  ДП

Задочно ДП

Дистанционно ДП

Направление 2.2 История и археология

Направление 3.5 Обществени комуникации и информационни науки

281

177

281

Направление 4.6 Информатика и компютърни науки

404

206

404

Направление 9.1 Национална сигурност

480

299

 

 


нагоре