ГРАФИК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ И ЗАПИСВАНЕ ЗА УЧ. 2023-2024 Г. ЗА ОКС „МАГИСТЪР“ 
ЗА РЕДОВНО И ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ, ПРИЕМ ЯНУАРИ-ФЕВРУАРИ

 

Списьк с приети студенти по специалности в ОКС " Магистьр". 

ЗАПИСВАНЕ

Записване – 15 февруари 2024 г. от 10.00 до 12.30 и от 13.00 до 16.00 часа в Учебен отдел на УниБИТ, кабинет 1, етаж 1.

ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ

1.      Диплома за завършено висше образование – ОКС „Бакалавър“ (4 години) или ОКС „Магистър (5 год.)“ – оригинал и копие или при липса на диплома – академична справка – оригинал. Не важи за студентите завършили в УниБИТ през 2023 г.;

2.      Диплома за средно образование оригинал или копие за попълване на данни;

3.      Пет (5) броя снимки – размер 3.5 на 4.5 (за документ);

4.      Платежно нареждане /вносна бележка за платена семестриална такса по банков път или EasyPay/. В платежното нареждане трябва да фигурират ЕГН и трите имена на студента (задълженото лице). Като основание да се впише такса записване

5.      Документ за самоличност (лична карта), който след проверка се връща;

6.      Формуляр за записване – по образец, закупува се на място – 10 лв.

Стартирали специалности за ОКС Магистър с право на допълнителен прием

Професионално направление: 2.2 История и археология

Историческо наследство и културни институции

Професионално направление: 3.5 Обществени комуникации и информационни наук

Библиотечно-информационен и културен мениджмънт

Медийна информация и реклама 

Лидерски практики в държавността, духовността и сигурността

Защита на културно-историческото наследство в Република България

Бизнес и административни информационни технологии и комуникации

Идентификация, автентификация и оценяване на културни и художествени ценности

Медиация

Професионално направление: 4.6 Информатика и компютърни науки

Информационни ресурси на правосъдието

Професионално направление: 9.1. Национална сигурност

Национална сигурност

Квалификационна характеристика за всяка специалност може да намерите на адрес:
https://www.unibit.bg/learning-activity/master/master-specialties

Сметка за внасяне на такси

Получател: УНИБИТ                  Банката на получателя: БНБ-ЦУ

IBAN: BG65 BNBG 9661 3100 1665 01

BIC: BNBGBGSD

Семестриални такси за уч. 2023/2024 г.

 

 СЕМЕСТРИАЛНИ ТАКСИ ОКС "МАГИСТЪР" – ПЛАТЕНО ОБУЧЕНИЕ

НАПРАВЛЕНИЕ

Редовно-СПН*

Редовно-ДПН*

Задочно-СПН*

Задочно-ДПН*

Направление 2.2 История и археология и Направление 3.5 Обществени комуникации и информационни науки

865

945

538

602

Направление 4.6 Информатика и компютърни науки

961

1061

582

690

Направление 9.1 Национална сигурност

1068

1178

664

1043

*СПН- Същото професионално направление и завършили УниБИТ

*ДПН- Друго професионално направление

 СЕМЕСТРИАЛНИ ТАКСИ ОКС "МАГИСТЪР" - ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА

НАПРАВЛЕНИЕ

Редовно  ДП

Задочно ДП

Направление 2.2 История и археология

 

342

 

261

Направление 3.5 Обществени комуникации и информационни науки

 

342

 

261

Направление 4.6 Информатика и компютърни науки

510

304

Направление 9.1 Национална сигурност

610

440


нагоре