ГРАФИК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ И ЗАПИСВАНЕ ЗА УЧ. 2017-2018 Г. ЗА ОКС „МАГИСТЪР“   ПРИЕМ ЯНУАРИ

 

ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ

Срок за подаване на кандидатстудентски документи - от 03 януари до 09 февруари 2018 г. от 10.00 до 12.30 и от 13.00 до 14.00 часа всеки работен ден в Учебен отдел на УниБИТ, кабинет 1, етаж 1,бул. “Цариградско шосе” № 119, гр. София

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
• Диплома за завършено висше образование – ОКС „Бакалавър“ или ОКС „Магистър“(оригинал и копие)/ или при липса на диплома - Академична справка; (За завършилите УниБИТ през 2017 г. се извършва проверка по служебен път и не е нужен документ.)
• Такса за кандидатстване - 38 лв. (таксата се внася в касата на УниБИТ – стая 103);

 

Приемът за ОКС „магистър“ е по документи. Изисква се общ успех от дипломата най-малко Добър (3.50) за завършилите ОКС “Бакалавър“ и ОКС „ Магистър“

 

През този прием няма обявени места за Държавна поръчка!!!

 

КЛАСИРАНЕ – 14 февруари 2018 г. (публикува се на сайта на УниБИТ)

 

Класирани кандидатстуденти по специалности - прием януари!

Професионално направление: 2.2 История и археология

 • Историческо наследство и културни институции - * КАНДИДАТИТЕ ЗА ТАЗИ СПЕЦИАЛНОСТ ДА СЕ СВЪРЖАТ С УЧЕБЕН ОТДЕЛ ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ!!!

Професионално направление: 3.5 Обществени комуникации и информационни науки

Професионално направление: 4.6 Информатика и компютърни науки

Професионално направление: 9.1. Национална сигурност

 

ЗАПИСВАНЕ – 15 и 16 февруари 2018 г. от 10.00 до 12.30 и от 13.00 до 16.00 часа в Учебен отдел на УниБИТ, кабинет 1, етаж 1.


НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ

 1. Диплома за завършено висше образование - ОРИГИНАЛ (ако няма издадена диплома - Академична справка ОРИГИНАЛ/Уверение) - (без завършилите УниБИТ 2017)
 2. Диплома за средно образование - копие
 3. 5 бр. снимки (паспортен формат)
 4. Платежно от банка за внесена семестриална такса
 5. Комплект документи за записване - купуват се на място в Учебен отдел (10 лв.)

Специалности, за които можете да кандидатствате - прием януари!

Професионално направление: 2.2 История и археология

 • Историческо наследство и културни институции

Професионално направление: 3.5 Обществени комуникации и информационни науки

 • Библиотечно-информационен и културен мениджмънт
 • Библиотечни колекции
 • Бизнес и административни информационни технологии и комуникации
 • Защита на културно-историческото наследство в Република България
 • Издателски бизнес и електронни ресурси
 • Медийна информация и реклама
 • Мениджмънт на документи и архиви
 • Управление и информиране при стратегическите комуникации
 • Държавност, духовност и лидерски практики

Професионално направление: 4.6 Информатика и компютърни науки

 • Информационни системи и технологии
 • Софтуерни архитектури и управление на качеството
 • Електронен бизнес и електронно управление
 • Софтуерно инженерство/Software Engineering/
 • Информационни технологии и финансов инженеринг
 • Информационна сигурност

Професионално направление: 9.1. Национална сигурност

 • Национална сигурност

 

Сметка за внасяне на такси

Получател: УНИБИТ

Банката на получателя: БНБ-ЦУ

IBAN: BG65 BNBG 9661 3100 1665 01

BIC: BNBGBGSD

 

Семестриални такси за уч. 2017/2018 г.

                                                        


  СЕМЕСТРИАЛНИ ТАКСИ ОКС "МАГИСТЪР" - ПЛАТЕНО ОБУЧЕНИЕ  
НАПРАВЛЕНИЕ Редовно-СПН* / и завършилите  УниБИТ Редовно-ДПН* Задочно-СПН / и завършилите УниБИТ Задочно-ДПН Дистанционно-СПН Дистанционно-ДПН

Направление 2.2 История и археология и Направление 3.5 Обществени комуникации и информационни науки

 770 870 466 541 466 541
Направление 4.6 Информатика и компютърни науки 855,50 955,50 480 580 480 580
Направление 9.1 Национална сигурност 951 1101 548 903 548 903

*СПН- Същото професионално направление и завършили УниБИТ

*ДПН- Друго професионално направление

 

СЕМЕСТРИАЛНИ ТАКСИ ОКС "МАГИСТЪР" - ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА
НАПРАВЛЕНИЕ Редовно  ДП Задочно ДП Дистанционно ДП

Направление 2.2 История и археология

Направление 3.5 Обществени комуникации и информационни науки

281 177 281
Направление 4.6 Информатика и компютърни науки 404 206 404
Направление 9.1 Национална сигурност 480 274 480

Допълнителна информация

Информация за специалностите в образователно-квалификационна степен „Магистър” след ОКС „Бакалавър” можете да намерите в страница Специалности (Начало › За УниБИТ › Обща информация › Специалности).

Информация за Учебните планове - страница Учебни планове ОКС Магистър (Начало › Учебна дейност › Магистър › Учебни планове).

Ако не намирате информацията, която ви интересува в нашия уеб сайт, моля изпращайте своите запитвания чрез формата ни за контакти.

Повече информация за приема в дистанционна форма на обучение можете да намерите тук: Прием ОКС Магистър - дистанционна форма на обучени, учебна 2015/2016 г.


нагоре