ГРАФИК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ И ЗАПИСВАНЕ ЗА УЧ. 2019-2020 Г. ЗА ОКС „МАГИСТЪР“

 

ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ

Срок за подаване на кандидатстудентски документи - от 29 юли до 13 септември 2019 г. от 10.00 до 12.30 и от 13.00 до 14.00 часа всеки работен ден в Учебен отдел на УниБИТ,
кабинет 1, етаж 1,бул. “Цариградско шосе” № 119, гр. София

Документи за кандидатстване и записване се приемат лично или чрез упълномощено лице. В случаите, когато документите се подават от упълномощено лице, трябва да бъде представено нотариално заверено пълномощно, в което изрично е посочено, че упълномощителя се съгласява личните му данни да бъдат събирани, обработвани и съхранявани за нуждите на Кандидат-студентската кампания и обучението в УниБИТ (Университета).

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
• Диплома за завършено висше образование – ОКС „Бакалавър“ или ОКС „Магистър (5 год.) (оригинал и копие)/ или при липса на диплома - Академична справка;
(За завършилите УниБИТ през 2019 г. се извършва проверка по служебен път и не е нужен документ.)
• Такса за кандидатстване - 38 лв. (таксата се внася в касата на УниБИТ – стая 103);

 

Приемът за ОКС „Mагистър“ е по документи. Изисква се общ успех от дипломата най-малко Добър (3.50) за завършилите ОКС “Бакалавър“ и ОКС „Магистър (5 год.)

 

Право да кандидатстват за придобиване на образователно-квалификационна степен „Магистър“  държавна поръчка имат придобилите  ОКС „Бакалавър“ в УниБИТ в същото професионално направление, за което кандидатстват.

Право да кандидатстват за придобиване на образователно-квалификационна степен „Магистър“  държавна поръчка имат само кандидатстващите за обявените места през приема в периода 29 юли до 13 септември 2019 г.

 

Класирането се извършва само по документи

Класиране – 20 септември 2019 г. (публикува се на сайта на УниБИТ)

Записване – 25, 26 и 27 септември 2019 г. от 10.00 до 12.30 и от 13.00 до 16.00 часа в Учебен отдел на УниБИТ, кабинет 1, етаж 1.

 

Специалности за ОКС Магистър

Професионално направление: 2.2 История и археология

 • Историческо наследство и културни институции

Професионално направление: 3.5 Обществени комуникации и информационни науки

 • Библиотечно-информационен и културен мениджмънт
 • Библиотечни колекции
 • Бизнес и административни информационни технологии и комуникации
 • Защита на културно-историческото наследство в Република България
 • Издателски бизнес и електронни ресурси
 • Медийна информация и реклама
 • Мениджмънт на документи и архиви
 • Управление и информиране при стратегическите комуникации
 • Държавност, духовност и лидерски практики
 • Информационните процеси в администрирането на туристическия сектор
 • Читалищно дело
 • Културни политики и културни взаимодействия в Югоизточна Европа
 • Медиация

Професионално направление: 4.6 Информатика и компютърни науки

 • Информационни ресурси на правосъдието
 • Информационни системи и технологии
 • Анализ и управление на данни
 • Дигитален маркетинг и уеб дизайн
 • Софтуерни архитектури и управление на качеството
 • Технологично предприемачество и иновации в ИТ
 • Електронен бизнес и електронно управление
 • Софтуерно инженерство
 • Информационни технологии и финансов инженеринг
 • Информационна сигурност
 • Виртуална и добавена реалност

Професионално направление: 9.1. Национална сигурност

 • Национална сигурност
 • Защита на личните данни и класифицираната информация

 

Сметка за внасяне на такси

Получател: УНИБИТ

Банката на получателя: БНБ-ЦУ

IBAN: BG65 BNBG 9661 3100 1665 01

BIC: BNBGBGSD

Семестриални такси за уч. 2019/2020 г.

 

СЕМЕСТРИАЛНИ ТАКСИ ОКС "МАГИСТЪР" - ПЛАТЕНО ОБУЧЕНИЕ

НАПРАВЛЕНИЕ

Редовно-СПН*

Редовно-ДПН*

Задочно-СПН

Задочно-ДПН

Дистанционно-СПН

Дистанционно-ДПН

Направление 2.2 История и археология и Направление 3.5 Обществени комуникации и информационни науки

 770

870

466

541

466

541

Направление 4.6 Информатика и компютърни науки

855,50

955,50

480

580

480

580

Направление 9.1 Национална сигурност

951

1101

548

903

548

903

*СПН- Същото професионално направление и завършили УниБИТ

*ДПН- Друго професионално направление

 

 СЕМЕСТРИАЛНИ ТАКСИ ОКС "МАГИСТЪР" - ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА

НАПРАВЛЕНИЕ

Редовно  ДП

Задочно ДП

Дистанционно ДП

Направление 2.2 История и археология

Направление 3.5 Обществени комуникации и информационни науки

281

177

281

Направление 4.6 Информатика и компютърни науки

404

206

404

Направление 9.1 Национална сигурност

480

299

 

 


нагоре