ГРАФИК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ И ЗАПИСВАНЕ ЗА УЧ. 2021-2022 Г. ЗА ОКС „МАГИСТЪР“ 

 ЗАПИСВАНЕ

Записването ще е на 23 и 24 септември 2021 г. от 10.00 до 12.30 и от 13.00 до 16.00 часа в стая 105 на УниБИТ с адрес: бул. "Цариградско шосе" 119

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ

 • Диплома за завършено висше образование – ОКС „Бакалавър“ (4 години) или ОКС „Магистър (5 год.)“ (оригинал и копие)/ или при липса на диплома - Академична справка - оригинал; - Не важи за студентите завършили в УниБИТ през 2021 г.
 • Диплома за средно образование (може и само копие) за попълване на данни
 • 5 бр. Снимки - размер 3.5 на 4.5 (за документ)
 • Разпечатана квитанция за платена семестриална такса по банков път или изипей
 • На място се закупува комплект документи - 10 лв.

КЛАСИРАНЕ

Класиране на студентите в Държавна поръчка

 • Професионално направление 3.5 - редовно обучение (1 бр.) - СПИСЪК
 • Професионално направление 3.5 - задочно обучение (2 бр.) - СПИСЪК
 • Професионално направление 4.6 - редовно обучение (10 бр.) - СПИСЪК
 • Професионално направление 4.6 - задочно обучение (15 бр.) - СПИСЪК
 • Професионално направление 9.1 - редовно обучение (2 бр.) - СПИСЪК
 • Професионално направление 9.1 - задочно обучение (2 бр.) - СПИСЪК

Класиране на студентите

Стартирали специалности за ОКС Магистър

Професионално направление: 2.2 История и археология

 • Историческо наследство и културни институции - класирането ще излезне на 13.10.2021 г.
 • Наследство и музеи в информационна среда - не стартира

Професионално направление: 3.5 Обществени комуникации и информационни науки

Професионално направление: 4.6 Информатика и компютърни науки

Професионално направление: 9.1. Национална сигурност

Сметка за внасяне на такси

Получател: УНИБИТ

Банката на получателя: БНБ-ЦУ

IBAN: BG65 BNBG 9661 3100 1665 01

BIC: BNBGBGSD

Семестриални такси за уч. 2021/2022 г.

 СЕМЕСТРИАЛНИ ТАКСИ ОКС "МАГИСТЪР" – ПЛАТЕНО ОБУЧЕНИЕ

НАПРАВЛЕНИЕ

Редовно-СПН*

Редовно-ДПН*

Задочно-СПН

Задочно-ДПН

Дистанционно-СПН

Дистанционно-ДПН

Направление 2.2 История и археология и Направление 3.5 Обществени комуникации и информационни науки

808

883

489

547

489

547

Направление 4.6 Информатика и компютърни науки

898

992

504

597

504

597

Направление 9.1 Национална сигурност

998

1101

575

903

575

903

*СПН- Същото професионално направление и завършили УниБИТ

*ДПН- Друго професионално направление

 СЕМЕСТРИАЛНИ ТАКСИ ОКС "МАГИСТЪР" - ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА

НАПРАВЛЕНИЕ

Редовно  ДП

Задочно ДП

Дистанционно ДП

Направление 3.5 Обществени комуникации и информационни науки

 

296

 

207

 

296

Направление 4.6 Информатика и компютърни науки

444

240

444

Направление 9.1 Национална сигурност

528

348

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


нагоре