ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИЕМ В ОКС „МАГИСТЪР“

МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ

ПРЕЗ УЧЕБНАТА  2016/2017 ГОДИНА

 

Списък на ПРИЕТИТЕ кандидати подали документи за класиране през месец февруари в магистърски програми на УниБИТ

 

Професионално направление: 3.5 Обществени комуникации и информационни науки

Професионално направление: 4.6 Информатика и компютърни науки

Професионално направление: 9.1. Национална сигурност

ЗАПИСВАНЕ
Срок за записване: от 01.03.2017 г. до 02.03.2017 г. включително, от 10 до 12.30 часа и от 13 до 16.00  часа в УО(кабинет 1).

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

  1. ДИПЛОМА ОРИГИНАЛ ЗА ЗАВЪРШЕН БАКАЛАВЪР ИЛИ МАГИСТЪР. (АКО ДИПЛОМАТА Е В ПРОЦЕС НА ИЗГОТВЯНЕ, ТРЯБВА ДА СЕ ДОНЕСЕ УВЕРЕНИЕ С НОМЕРАТА НА ДИПЛОМАТА (УНИКАЛЕН №, РЕГИСТРАЦИОНЕН №  И  ДАТА НА ИЗДАВАНЕ.) НЕ ВАЖИ ЗА ЗАВЪРШИЛИ БАКАЛАВРИ В УНИБИТ 2016 г.
  2. КОПИЕ НА ДИПЛОМА ЗА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ.
  3. 5 БРОЯ СНИМКИ ФОРМАТ  3,5 СМ. НА 4,5 СМ.
  4. ПЛАТЕЖНО ЗА ПРЕВЕДЕНА СЕМЕСТРИАЛНА ТАКСА ПО БАНКОВ ПЪТ.
  5. ОБРАЗЕЦ ДОКУМЕНТИ (ЗАКУПУВАТ СЕ НА МЯСТО В УНИБИТ - ).

Документите се подават в Учебен отдел
кабинет 1, 1 етаж
бул. “Цариградско шосе” № 119
гр. София, п.к. 1784

Сметка за внасяне на такси

Получател: УНИБИТ

Банката на получателя: БНБ-ЦУ

IBAN: BG65 BNBG 9661 3100 1665 01

BIC: BNBGBGSD

 

Семестриални такси за уч. 2016/2017 г.


СЕМЕСТРИАЛНИ ТАКСИ ОКС "МАГИСТЪР" - ПЛАТЕНО ОБУЧЕНИЕ
НАПРАВЛЕНИЕ Редовно-СПН* Редовно-ДПН* Задочно-СПН Задочно-ДПН Дистанционно-СПН Дистанционно-ДПН
Направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки 770 870 466 541 466 541
Направление 4.6. Информатика и компютърни науки 855,50 955,50 480 580 480 580
Направление 9.1. Национална сигурност 951 1101 548 903 548 903

*СПН- Същото професионално направление и завършили УниБИТ

*ДПН- Друго професионално направление

Допълнителна информация

Информация за специалностите в образователно-квалификационна степен „Магистър” след ОКС „Бакалавър” можете да намерите в страница Специалности (Начало › За УниБИТ › Обща информация › Специалности).

Информация за Учебните планове - страница Учебни планове ОКС Магистър (Начало › Учебна дейност › Магистър › Учебни планове).

Ако не намирате информацията, която ви интересува в нашия уеб сайт, моля изпращайте своите запитвания чрез формата ни за контакти.

Повече информация за приема в дистанционна форма на обучение можете да намерите тук: Прием ОКС Магистър - дистанционна форма на обучени, учебна 2015/2016 г.


нагоре