УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Ръководството на Национално представителство на студентските съвети се обръща към Вас с молба да се включите в инициативата за възстановяване на залите на Национален студентски дом.

За да сте част от каузата за възстановяване на залите на Националния студентски дом, Ви каним на 20 октомври (събота) 2018 година от 09:30 часа да се включите в почистването на залите в Националния студентски дом. Поканете и приятели! Ще бъдат осигурени ръкавици и чували за всички доброволци, включили се в инициативата по почистване.

Студентският дом е създаден през 1933 година като обществена институция с неоспорим принос в културното развитие на страната през изминалите десетилетия. Студентският дом е построен със солидарните усилия на всички студенти, на университетски преподаватели и на и дейци, за да се осъществи една дългогодишна идея- българските студенти да имат свой дом. Днес, Националният студентски дом по статут е юридическо лице към Министерството на образованието и науката, в ПМС №65 от 13 март 2010г. изрично е казано, че той „организира и подпомага дейности на студентите в областта на изкуството, културата, образованието и науката”.

След големия пожар в Студентския дом в края на 2001 година залите в сградата са неизползваеми.

По инициатива на Национално представителство на студентските съвети е създаден идеен проект за възстановяване на залите на Национален студентски дом от екип студенти от Университета по архитектура, строителство и геодезия. Проектът за възстановяване на залите е представен както пред широката общественост и медии, така и пред българските институции – Министерство на образованието и науката, Министерски съвет, Омбудсмана на Република България.

Ние от Национално представителство на студентските съвети вярваме, че заедно можем да постигнем резултати, които нашите предшественици са ни завещали, включвайки в изграждането на сградата цялата общественост. Ще се радваме да дойдете сред нас и да подкрепите инициативата. Подробности за идейния проект може да намерите на този адрес.

Ще се радваме да се присъедините към нашето събитие във фейсбук на този адрес. Ще бъдем благодарни да споделите събитието на страницата си във фейсбук, за да достигне то до повече хора.

Последното интервю по БТВ гледайте тук.

Очакваме Ви!

НОВИНИ


нагоре