В световния ден на науката УниБИТ и Университета по информационни науки и технологии в Охрид подписаха меморандум за сътрудничество

На 10 ноември, по време на събитие под надслов „Изграждане на доверие в науката“, Университетът по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ) и Университетът по информационни науки и технологии (УИНТ) "Свети Апостол Павел“ (Охрид, Македония) подписаха меморандум за сътрудничество. Меморандумът е инициатива на Генералния консул на Република България в Македония н. пр. г-н Николай Димитров. Университетът по библиотекознание и информационни технологии бе представляван от декана на Факултет „Информационни науки“ - проф. д-р Георги Димитров и проф. Иван Гарванов, директор на дирекция „Образователни политики“ при УниБИТ. В Охрид те бяха посрещнати от зам.-ректора на УИНТ - проф. д-р Устияна Речкоска-Шикоска, доц. д-р. проф. Джейн Бакрески, ст.н.с. Александър Карадимче и гл.ас. Проф. Горан Шибаковски.

С партньорите от Македония УниБИТ ще работи по съвместни изследователски дейности, проекти, мобилност, обмен на преподавателски състав, обмен на студенти и при разработване на съвместни учебни програми.

НОВИНИ


нагоре