Новини

Актуални новини и събития

ЗАГЛАВИЕ ПУБЛИКУВАНО НА
Виртуализация в Windows Server 2012 R2 17.10.2016 г.
Покана за отворено обучение на тема „Въведение в системното администриране на организация, базирана на Windows Server 2012 R2“. 10.10.2016 г.
ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ 28.09.2016 г.
ТЪРЖЕСТВЕНО ОТКРИВАНЕ НА АКАДЕМИЧНАТА 2016/2017 г. 28.09.2016 г.
Втора национална научна конференция "Хармония в различията" 10.12.2015 г.
ХІІІ-та Национална научна конференция с международно участие "Обществото на знанието и хуманизмът на ХХІ век" 31.10.2015 г.
Победители от обявените конкурси по повод международния ден на книгата и авторското право 24.04.2015 г.
Трети национален семинар 27.04.2015 г.
Международния ден на книгата и авторското право 23.04.2015 г.
Проект „Студентски стипендии” 01.04.2015 г.
С тениска на бала  
Конкурс за написване на есе 13.04.2015 г.
Конкурс за изработване на плакат 23.04.2015 г.
Молби за получаване на стипендии за летен семестър на учебната 2014/2015 г. 16.03.2015 г.
22.05.2015 г.
СТУДЕНТСКИ СТАЖОВЕ В ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ 31.03.2015 г.
АЗ, ИНЖЕНЕРЪТ 11.03.2015 г.
Център за чуждоезиково обучение 12.02.2015 г.
Студентът Иван Атанасов с награда на БАИТ 05.02.2012 г.
І Международна научно-практическа онлайн-конференция 05.02.2015 г.
СЪОБЩЕНИЕ - ОБЩО СЪБРАНИЕ НА УНИБИТ 22.12.2014 г.
РАЗРАБОТВАНЕ НА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЗНАНИЯТА ВЪВ ФАКУЛТЕТА ПО ИНФОРМАЦИОННИ НАУКИ НА УНИБИТ 18.12.2014 г.
Покана за публична дискусия на тема „Ролята на малкия и средния бизнес за икономиката на България и на ЕС“ 16.12.2014 г.
Научна конференция „ХАРМОНИЯ В РАЗЛИЧИЯТА” 10.12.2014 г.
Кръгла маса на тема „Приложението на дидактически методи с евристичен характер (интерактивни методи) в академична среда" 16.11.2014 г.
Академична интертекстуална аксиология 27.10.2014 г.
Стипендии за зимен семестър на учебната 2014/2015 г. 20.10.2014 г.
Международен семинар QED’14: Качеството на образованието и предизвикателствата в света на цифровите технологии 20.10.2014 г.
Покана за пресконференция - BG051PO001-3.1.09-0025 09.10.2014 г.
Резултати от конкурс за есе по повод честванията на 1000 години от смъртта на цар Самуил Български 06.10.2014 г.
ЮБИЛЕЙНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ - Науката за културно-историческото наследство – scientia „incognita” 06.10.2014 г.
ПОКАНА за заключителна конференция на 8.10.2014 г. 29.09.2014 г.
Подаване на документи за настаняване в студентски общежития 15.09.2014 г.
Допълнителен прием по документи във ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ „КОЛЕЖ ПО ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ПОЩИ” - СОФИЯ 15.09.2014 г.
Конкурс за есе по повод честванията на 1000 години от смъртта на цар Самуил Български 08.09.2014 г.
Сътрудник техническа поддръжка 04.09.2014 г.
Сключен Договор за съвместна дейност между УниБИТ и ВСУ „Черноризец Храбър” 06.08.2014 г.
ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ ЮБИЛЕЙНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ Науката за културно-историческото наследство – scientia „incognita” (10.10.2014, София, УниБИТ) 06.06.2014 г.
Конкурс за най-добра дипломна работа и магистърска теза 06.06.2014 г.
Награди в конкурса за изработка на графичен знак (лого) на „Лятна академия за управление на знания“ при УниБИТ. 26.05.2014 г.
Д-р Мюмюн Тахир бе удостоен с престижната национална литературна награда 23.05.2014 г.
Студентски практики 2014 23.05.2014 г.
Удостояването на проф. Жак Перо със званието почетен професор на УниБИТ 9.05.2014 г.
Семинар в рамките на проект „Система за квалификация и кариерно израстване на преподавателите в УниБИТ“ 30.04.2014 г.
Oracle Academy в УниБИТ 28.04.2014 г.
Интелектуалната собственост в ХХI век 26.04.2014 г.
Победители от обявените конкурси по повод международния ден на книгата и авторското право 26.04.2014 г.
Публична лекция проф. Михаел Бар Зоар 25.04.2014 г.
„Официалното връчване на Дипломите” (30 април 2014 г. от 10.30)  23.04.2014 г.
„Дни на книгата и авторското право” (23-24 април 2014 г.)  22.04.2014 г.
Научна статия получи ACRL/NEC Best Paper Award 2013 11.04.2014 г
Разпределение на залите за тестовете по SQL Fundamental по програмата на Oracle Academy 11.04.2014 г
Международна научна конференция „ПЪРВАТА СВЕТОВНА ВОЙНА: ПАМЕТ НА ПОКОЛЕНИЯТА”,  9 април, сряда, 2014 г. 07.04.2014 г
Научен семинар интелектуалната собственост в 21 век   04.04.2014 г.
Ден на отворените вратаи на унибит  04.04.2014 г.
Кампанията за кандидатстване за летния семестър  01.04.2014 г.
Тест за получаване на сертификат от Oracle Academy  28.03.2014 г.
УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА БАН ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ДИРЕКТОР  28.03.2014 г.
HP Explore - нови кариерни възможности за студентите в УниБИТ 25.03.2014 г.
УниБИТ обявява конкурс за изработка на лого 17.03.2014 г.
УниБИТ обявява конкурс за изработка на плакат 17.03.2014 г.
УниБИТ обявява конкурс за написване на есе 17.03.2014 г.
Покана за участие в семинар - представяне на два мултимедийни продукта 6.02.2013 г.
Модел за научноизследователска работа и практическо обучение на студенти 15.01.2013 г.
ПОКАНА ЗА СТУДЕНТСКИ И ДОКТОРАНТСКИ ЧЕТЕНИЯ И ДИСКУСИЯ 15.01.2013 г.
Награждаването на победителите от националните състезания по информационна сигурност 16.12.2013 г.
Старта и условията за кандидатстване за европейските стипендии 12.12.2013 г.
Връчване на удостоверения по проект „Студентски практики“ ! 11.12.2013 г.
Научна конференция с международно участие «МЛАДИТЕ В НАУКАТА – ИНВЕСТИЦИЯ В БЪДЕЩЕТО» 16.10.2013 г.
Научен семинар «Авторскоправна политика на библиотечните и културните институции» 16.10.2013 г.
Тържествено откриване на академичната 2012/2013 г. 31.09.2013 г.
Днес, след мъчително боледуване ни напусна нашият уважаван колега и приятел доц. д-р Тодор Тодоров. 31.07.2013 г.
Покана по проект Система за квалификация и кариерно израстване на преподавателите в УниБИТ Договор: BG051PO001-3.1.09-0025 25.06.2013 г.
УниБИТ обявява конкурс за изработване на концепция за създаване на юношеска библиотека 09.06.2013 г.
Покана по проект Разработване на система за управление на знанията във Факултета по информационни науки на УниБИТ Договор: BG051PO001-4.3.04-0066 18.05.2013 г.
Международнен ден на музеите 17.05.2013 г.
Покана за конференция тема „Политики за управление на културното наследство - комуникация и социализация чрез образование“ 16.04.2013 г.
„Дни на книгата и авторското право” (23-25 април 2013) 15.04.2013 г.
ПРОЕКТ „СТУДЕНТСКИ СТИПЕНДИИ” - ТРЕТА ФАЗА 02.04.2013 г.
17.05.2013 г. – Ден на Отворените врати на Университета по библиотекознание и информационни технологии 01.04.2013 г.
УниБИТ с пресконференция - представяне на проекта „Усъвършенстване на системите за управление 27.03.2013 г.
УНИБИТ ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА НАПИСВАНЕ НА ЕСЕ, ПОСВЕТЕНО НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН НА КНИГАТА И АВТОРСКОТО ПРАВО  (23 април) 24.03.2013 г.
УНИБИТ ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПЛАКАТ, ПОСВЕТЕН НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН НА КНИГАТА И АВТОРСКОТО ПРАВО (23 април) 24.03.2013 г.
Националната научна конференция „Културни концепти на политическото” 19.03.2013 г.
Усъвършенстване на системите за управление в УниБИТ 16.03.2013 г.
Проект ИП „Библиотечно-информационен и културен мениджмънт – академично лятно училище” (ИП БИКМ-АЛУ) 15.03.2013 г.
Анкета за кариера и образование 06.02.2013 г.
ПОКАНА за Конференция „Дигиталното настояще и дигиталното бъдеще: Икономически, културни, образователни, правни и технологични въздействия”, 9-10 април 2013 17.01.2013 г.
СЪОБЩЕНИЕ!!! На вниманието на всички студенти, успешно защитили Дипломна работа/Магистърска теза  или издържали Държавен изпит, през месец Юли 2012 г. 13.01.2013 г.
"Студентски стипендии" - зимен семестър на учебната 2012-2013 г. 19.12.2012 г.
Да запалим Коледен Бъдник в УниБИТ 12.12.2012 г.
Информационна среща по проект 02.11.2012 г.
Меморандум между ЮНЕСКО и УниБИТ 30.11.2012 г.
500 ученици и учители ще бъдат обучени по договор между УНИБИТ и Нишкия университет 30.11.2012 г.
ОБРЪЩЕНИЕ НА РЕКТОРА НА УНИБИТ ПРОФ. Д.ИК.Н. СТОЯН ДЕНЧЕВ 26.11.2012 г.
Публична лекция на Вени Марковски 23.10.2012 г.
Покана, програма и плакат на научен семинар с международно участие на тема  “Информационната грамотност – модели за обучение и добри практики” 11.10.2012 г.
Компютърна лаборатория „Джон Атанасов“ обявява свободни места за позицията „Сътрудник техническа поддръжка“ 08.10.2012 г.
Финансова подкрепа в рамките на инициативата на президента Росен Плевнелиев „Подкрепи една мечта“ 26.09.2012 г.
Тържествено откриване на академичната 2012/2013 г. 16.09.2012 г.
Настаняване в студентски общежития - редовно обучение за учебната 2012 – 2013 г.  13.09.2012 г.
Обява за работа 11.09.2012 г.
Одитно становище 29.08.2012 г.
Информационни дни за подготовка на проекти по програма "Идеи" 02.08.2012 г.
Международна научна конференцията Криптографски дни в България BulCrypt 2012 14.06.2012 г.
Научен семинар с международно участие на тема “Информационната грамотност – модели за обучение и добри практики” 18.05.2012 г.
Ден на отворените врати в УниБИТ 03.05.2012 г.
ЕРАЗЪМ в библиотечно-информационното образование 02.05.2012 г.
Тържествената церемония по повод удостояването на Негово Светейшество Кирил  І, Патриарх на Москва и цяла Русия със званието „DOCTOR HONORIS CAUSA” на нашата Алма матер 24.04.2012 г.
Семинар: Многоезични дигитални хранилища и услуги 23.04.2012 г.
Публични лекции на проф. Жак Перо 12.04.2012 г.
Предстоящо заседание на Националния семинар “Развитие на информационното общество” 09.04.2012 г.
УниБИТ обявява конкурс за изработване на плакат, посветен на международния ден на книгата и авторското право (23 април) 20.03.2012 г.
Дни на книгата и авторското право в УниБИТ 14.03.2012 г.
Кампанията за прием на документи за стипендии по ПМС90 02.03.2012 г.
Провери себе си – предпази човека до теб. кампания за превенция на хив/спин. 23.02.2012 г.
Вътрешен конкурс за финансиране на научноизследователски проекти 21.02.2012 г.
Студентски стипендии и награда 13.12.2011 г.
5 въпроса относно новия уеб сайт на УниБИТ 28.11.2011 г.
Надгради основата 23.11.2011 г.
Анкета за кариера и образование 15.11.2011 г.

Важно да знаете

 

ЗАГЛАВИЕ ДАТА
Втората кръгла маса по проблемите на обществените комуникации 27.07.2016 г.
Информационна система по стандартизация в УниБИТ 06.03.2016 г.
Основни промени в закона за висшето образование 2016 год. 01.03.2016 г.
Първа кръга маса на тема „Проблеми на обществената комуникация“ 19.05.2015 г.
МЮМЮН ТАХИР Е НОСИТЕЛ НАЦИОНАЛНАТА ЛИТЕРЕТУРНА НАГРАДА „НИКОЛАЙ ХАЙТОВ” ЗА 2014 ГОДИНА 12.11.2014 г.
Конкурс за иновативен проект и иновативно предприятие 03.09.2014 г.
MikoTik Академия при УниБИТ 02.07.2014 г.
Състав на държавните изпитни комисии 2014 - бакалаври 11.04.2014 г.
Състав на държавните изпитни комисии 2014 - магистри 11.04.2014 г.
Интернeт управление и проблеми на киберсигурността 17.12.2013 г.
УниБИТ каза „НЕ“ на окупацията 14.11.2013 г.
Академично слово на Монсеньор проф. Енрико дал Коволо 23.10.2013 г.
Публична лекция на тема „Основни аспекти на Сирийския бежански проблем“. 23.10.2013 г.
Резултати от анкетата Trendence Graduate Barometer 2013 16.10.2013 г.
Студентско кредитиране 23.09.2013 г.
Конкурси за стипендии, организирани съвместно от Германската служба за академичен обмен (ДААД) и МФ "Св.Св. Кирил и Методий" 19.09.2013 г.
Студентски стажове в държавната администрация 22.04.2013 г.
Trendence Graduate Barometer 2012 08.10.2012 г.
Софтуер от Microsoft 02.10.2012 г.
Публична лекция от г-н Родолфо Пейков на тема „Световен тероризъм“ 20.09.2012 г.
Достъп до електронните бази данни (Science Direct, Scopus, Web of Knowledge) 12.03.2011 г.
ЮНЕСКО междуфакултетска катедра "ИКТ в библиотечните науки, образованието и културното наследство" при УниБИТ 03.03.2011 г.
Публична лекция на Г-н Родолфо Пейков 19.12.2011 г.

Уеб сайта на УниБИТ и Google Docs

29.11.2011 г.
Информация за предстоящи научни събития и ... 28.11.2011 г.
ОП “Регионално развитие” 2007-2013 28.11.2011 г.

 


нагоре