Новини

Актуални новини и събития

 

ЗАГЛАВИЕ ДАТА
Докторантски четения катедра КИНТ22.07.2021 г.
Научна конференция с международно участие „Обществото на знанието и хуманизмът на ХХІ век“20.07.2021 г.
Публична защита на Гергана Янчева19.07.2021 г.
Публична защита на Мими Тошева14.07.2021 г.
Публичната защита на Георги Ефремов06.07.2021 г.
Покана за Публична защита на "Доктор на науките" д-р ИВАН ДИМИТРОВ – ГРАНИТСКИ05.07.2021 г.
Покана за Публична Академична лекция на проф. Боряна Бужашка24.06.2021 г.
Дистанционна премиера на УниБИТ 28.0624.06.2021 г.
Заповед за държавни изпитни комисии на редовна и поправителна сесии10.06.2021 г.
Покана за Научна конференция01.06.2021 г.
Покана за публична лекция на тема: "ДИГИТАЛНОТО НЕРАВЕНСТВО В ЕРАТА НА ГОЛЕМИТЕ ДАННИ"25.05.2021 г.
Заповед от ректора 19.05.202119.05.2021 г.
Полет на Книгите19.05.2021 г.
Покана за публична защита Нина Костова17.05.2021 г.
Покана за публична защита на докторант Радослав Тодоров10.05.2021 г.
Лятно училище в Хърватска 6-10.09.2021. Кандидатствай тук.27.04.2021 г.
Семинар по интелектуална собственост23.04.2021 г.
Втори конгрес на Университетите от Югоизточна Европа и Азия20.04.2021 г.
График за получаване на Дипломи на защитилите през месец Октомври 2020 г.19.04.2021 г.
Редовна лятна сесия за ОКС Бакалавър, Задочно обучение19.04.2021 г.
Покана за публична академична лекция на доц. дн Владислав Лазаров15.04.2021 г.
Покана за публична защита на докторант Петя Цветкова02.04.2021 г.
Творческа среща: За видеомонтажа & авторското право в медиите02.04.2021 г.

Дистанционна галапремиера на УниБИТ – 8.04 - https://meet.google.com/gud-hyfp-vqr

31.03.2021 г.
Покана за Публична Академична лекция на доц. Мартин Захариев31.03.2021 г.
Стипендии за летен семестър 2020-202122.03.2021 г.
Покана за публичната защита на докторант Христина Василева22.03.2021 г.
Покана за публичната защита на докторант Марияна Николова17.03.2021 г.
Покана за публичната защита на докторант Жана Ганчева23.02.2021 г.
УниБИТ се поклони пред Апостола22.02.2021 г.

Важно да знаете

 

ЗАГЛАВИЕ ДАТА
Втората кръгла маса по проблемите на обществените комуникации 27.07.2016 г.
Информационна система по стандартизация в УниБИТ 06.03.2016 г.
Основни промени в закона за висшето образование 2016 год. 01.03.2016 г.
Първа кръга маса на тема „Проблеми на обществената комуникация“ 19.05.2015 г.
МЮМЮН ТАХИР Е НОСИТЕЛ НАЦИОНАЛНАТА ЛИТЕРЕТУРНА НАГРАДА „НИКОЛАЙ ХАЙТОВ” ЗА 2014 ГОДИНА 12.11.2014 г.
Конкурс за иновативен проект и иновативно предприятие 03.09.2014 г.
MikoTik Академия при УниБИТ 02.07.2014 г.
Състав на държавните изпитни комисии 2014 - бакалаври 11.04.2014 г.
Състав на държавните изпитни комисии 2014 - магистри 11.04.2014 г.
Интернeт управление и проблеми на киберсигурността 17.12.2013 г.
УниБИТ каза „НЕ“ на окупацията 14.11.2013 г.
Академично слово на Монсеньор проф. Енрико дал Коволо 23.10.2013 г.
Публична лекция на тема „Основни аспекти на Сирийския бежански проблем“. 23.10.2013 г.
Резултати от анкетата Trendence Graduate Barometer 2013 16.10.2013 г.
Студентско кредитиране 23.09.2013 г.
Конкурси за стипендии, организирани съвместно от Германската служба за академичен обмен (ДААД) и МФ "Св.Св. Кирил и Методий" 19.09.2013 г.
Студентски стажове в държавната администрация 22.04.2013 г.
Trendence Graduate Barometer 2012 08.10.2012 г.
Софтуер от Microsoft 02.10.2012 г.
Публична лекция от г-н Родолфо Пейков на тема „Световен тероризъм“ 20.09.2012 г.
Достъп до електронните бази данни (Science Direct, Scopus, Web of Knowledge) 12.03.2011 г.
ЮНЕСКО междуфакултетска катедра "ИКТ в библиотечните науки, образованието и културното наследство" при УниБИТ 03.03.2011 г.
Публична лекция на Г-н Родолфо Пейков 19.12.2011 г.

Уеб сайта на УниБИТ и Google Docs

29.11.2011 г.
Информация за предстоящи научни събития и ... 28.11.2011 г.
ОП “Регионално развитие” 2007-2013 28.11.2011 г.

 


нагоре