Новини

Актуални новини и събития

 

ЗАГЛАВИЕ ДАТА
Дискусионна кръгла маса на тема: «Академични партньорства в сферата на националната сигурност»13.10.2021 г.
Покана за публичната лекция на проф. д-р Христина Богова13.10.2021 г.
НАЦИОНАЛНА ЛИТЕРАТУРНА НАГРАДА „ГЕОРГИ ЧЕРНЯКОВ“ – 202113.10.2021 г.
Покана за публичната защита на Десислава Атанасова29.09.2021 г.
ТЪРЖЕСТВЕНО ОТКРИВАНЕ НА УЧЕБНА 2021/2022 г28.09.2021 г.
Класиране ОКС Магистър и ОКС Бакалавър след ПБ23.09.2021 г.
Заповед за Защити на ФБКН и ФИН23.09.2021 г.
Покана за защита на Стелиана Йорданова20.09.2021 г.
Публичната защита на докторант Николай Корудерлиев10.09.2021 г.
Публичната защита на докторант Мила Кръстева02.09.2021 г.
Публичната защита на Ваня Ценкова02.09.2021 г.
Покана за защита на Милена Колева24.08.2021 г.
Магистърски програми - Компютърни науки11.08.2021 г.
ВАЖНО! Възможност за обучение10.08.2021 г.
Покана за публична защита на Бисер Костадинов03.08.2021 г.
Публичната защита на доц. д-р Мая Ляпина29.07.2021 г.
Докторантски четения катедра КИНТ22.07.2021 г.
Научна конференция с международно участие „Обществото на знанието и хуманизмът на ХХІ век“20.07.2021 г.
Публична защита на Гергана Янчева19.07.2021 г.
Публична защита на Мими Тошева14.07.2021 г.
Публичната защита на Георги Ефремов06.07.2021 г.
Покана за Публична защита на "Доктор на науките" д-р ИВАН ДИМИТРОВ – ГРАНИТСКИ05.07.2021 г.
Покана за Публична Академична лекция на проф. Боряна Бужашка24.06.2021 г.
Дистанционна премиера на УниБИТ 28.0624.06.2021 г.
Заповед за държавни изпитни комисии на редовна и поправителна сесии10.06.2021 г.
Покана за Научна конференция01.06.2021 г.
Покана за публична лекция на тема: "ДИГИТАЛНОТО НЕРАВЕНСТВО В ЕРАТА НА ГОЛЕМИТЕ ДАННИ"25.05.2021 г.
Заповед от ректора 19.05.202119.05.2021 г.
Полет на Книгите19.05.2021 г.
Покана за публична защита Нина Костова17.05.2021 г.

Важно да знаете

 

ЗАГЛАВИЕ ДАТА
Втората кръгла маса по проблемите на обществените комуникации 27.07.2016 г.
Информационна система по стандартизация в УниБИТ 06.03.2016 г.
Основни промени в закона за висшето образование 2016 год. 01.03.2016 г.
Първа кръга маса на тема „Проблеми на обществената комуникация“ 19.05.2015 г.
МЮМЮН ТАХИР Е НОСИТЕЛ НАЦИОНАЛНАТА ЛИТЕРЕТУРНА НАГРАДА „НИКОЛАЙ ХАЙТОВ” ЗА 2014 ГОДИНА 12.11.2014 г.
Конкурс за иновативен проект и иновативно предприятие 03.09.2014 г.
MikoTik Академия при УниБИТ 02.07.2014 г.
Състав на държавните изпитни комисии 2014 - бакалаври 11.04.2014 г.
Състав на държавните изпитни комисии 2014 - магистри 11.04.2014 г.
Интернeт управление и проблеми на киберсигурността 17.12.2013 г.
УниБИТ каза „НЕ“ на окупацията 14.11.2013 г.
Академично слово на Монсеньор проф. Енрико дал Коволо 23.10.2013 г.
Публична лекция на тема „Основни аспекти на Сирийския бежански проблем“. 23.10.2013 г.
Резултати от анкетата Trendence Graduate Barometer 2013 16.10.2013 г.
Студентско кредитиране 23.09.2013 г.
Конкурси за стипендии, организирани съвместно от Германската служба за академичен обмен (ДААД) и МФ "Св.Св. Кирил и Методий" 19.09.2013 г.
Студентски стажове в държавната администрация 22.04.2013 г.
Trendence Graduate Barometer 2012 08.10.2012 г.
Софтуер от Microsoft 02.10.2012 г.
Публична лекция от г-н Родолфо Пейков на тема „Световен тероризъм“ 20.09.2012 г.
Достъп до електронните бази данни (Science Direct, Scopus, Web of Knowledge) 12.03.2011 г.
ЮНЕСКО междуфакултетска катедра "ИКТ в библиотечните науки, образованието и културното наследство" при УниБИТ 03.03.2011 г.
Публична лекция на Г-н Родолфо Пейков 19.12.2011 г.

Уеб сайта на УниБИТ и Google Docs

29.11.2011 г.
Информация за предстоящи научни събития и ... 28.11.2011 г.
ОП “Регионално развитие” 2007-2013 28.11.2011 г.

 


нагоре