Новини

Актуални новини и събития

 

ЗАГЛАВИЕ ДАТА
„Модернизиране на висшето археологическо образование – Аполония Понтика и средиземноморският свят“ - DigiAmphorae13.06.2024 г.
Покана - Десета международна кръгла маса „Проблеми на обществената комуникация"12.06.2024 г.
Покана за представяне на сборник "МАКЕДОНИЯ В КАРИКАТУРИ Александър Божинов"10.06.2024 г.
Покана за публичната защита на Ивайло Петров10.06.2024 г.
ПОКАНА - Представяне на завършителен етап на научноизследователски проект на тема: ИНОВАЦИИ В БИЗНЕСА И ОБРАЗОВАНИЕТО. РАЗРАБОТВАНЕ НА КОНЦЕПТУАЛЕН КОМУНИКАЦИОНЕН МОДЕЛ ЗА ИНОВАЦИИ В БИЗНЕС-ИНФОРМАЦИОННА ОРГАНИЗАЦИОННА СРЕДА10.06.2024 г.
50 учени от УниБИТ участваха в 18-я Международен пътуващ семинар в Сицилия06.06.2024 г.
DigiAmphorae - проект по програма Еразъм+31.05.2024 г.
Том 5 от поредицата „Проблеми на културното наследство / Cultural Heritage Issues“31.05.2024 г.
Публични защити на докторанти29.05.2024 г.
Покана - защита доктор на науките на доц. д-р Теодора Петрова29.05.2024 г.
ПРОТЕСТ!17.05.2024 г.
ОТВОРЕНО ПИСМО на Съвета на ректорите по повод неизпълнение на поетите от държавата ангажименти заложени в Закона за висше образование15.05.2024 г.
Покана за участие в "Excellent Education for Capacity Building in Smart City Based on applied AI"14.05.2024 г.
Издание на УниБИТ е налично в репозиториума на фондация „Globethics“09.05.2024 г.
Покана за участие в Заключителна научна конференция на тема: „КУЛТУРНИ ДИАЛОЗИ: Александър Божинов: - Между комичното и трагичното“08.05.2024 г.
Покана за финалната конференция по проект по програма Еразъм+ TLIT4U "подобряване на уменията, свързани с трансграмотност чрез сериозни игри"02.05.2024 г.
XII Национален семинар "Интелектуална собственост - креативност, иновации и устойчиво развитие"23.04.2024 г.
УниБИТ получи награда от световен форум по киберсигурност19.04.2024 г.
Международен ден за опазване на културно-историческото наследство18.04.2024 г.
Публична лекция на доц. д-р Христо Тутунаров13.04.2024 г.
"Съкровището от Мала Перешчепина - най-древни реликви на българската държавност" - публична лекция на доц. д-р Тодор Чобанов09.04.2024 г.
На вниманието на всички студенти, успешно ЗАВЪРШИЛИ през месец ОКТОМВРИ 2023 г. в УниБИТ04.04.2024 г.
УниБИТ гостува на 78. СУ „Христо Смирненски“, гр. Банкя26.03.2024 г.
В сянката на императора публична лекция на доц. д-р Калин Стоев26.03.2024 г.
Кариерен ден на HUAWEI22.03.2024 г.
Дни на кариерата в УниБИТ21.03.2024 г.
Заявление - декларация за получаване на стипендии през летен семестър на учебната 2023/2024 година20.03.2024 г.
ПРЕПОДАВАТЕЛИ И МЛАДИ УЧЕНИ ОТ УНИБИТ ПРЕДСТАВИХА СВОИ ПРОЕКТИ В ГР. ВРАЦА14.03.2024 г.
Публична лекция на проф. д.ик.н. Димитър Иванов на тема Светът на траките. Концептуално пораждащ модел на развитие12.03.2024 г.
ИНТЕЛИГЕНТНО ПЛАНИРАНЕ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ РЕГИОНИ08.03.2024 г.

Важно да знаете

 

ЗАГЛАВИЕ ДАТА
Втората кръгла маса по проблемите на обществените комуникации 27.07.2016 г.
Информационна система по стандартизация в УниБИТ 06.03.2016 г.
Основни промени в закона за висшето образование 2016 год. 01.03.2016 г.
Първа кръга маса на тема „Проблеми на обществената комуникация“ 19.05.2015 г.
МЮМЮН ТАХИР Е НОСИТЕЛ НАЦИОНАЛНАТА ЛИТЕРЕТУРНА НАГРАДА „НИКОЛАЙ ХАЙТОВ” ЗА 2014 ГОДИНА 12.11.2014 г.
Конкурс за иновативен проект и иновативно предприятие 03.09.2014 г.
MikoTik Академия при УниБИТ 02.07.2014 г.
Състав на държавните изпитни комисии 2014 - бакалаври 11.04.2014 г.
Състав на държавните изпитни комисии 2014 - магистри 11.04.2014 г.
Интернeт управление и проблеми на киберсигурността 17.12.2013 г.
УниБИТ каза „НЕ“ на окупацията 14.11.2013 г.
Академично слово на Монсеньор проф. Енрико дал Коволо 23.10.2013 г.
Публична лекция на тема „Основни аспекти на Сирийския бежански проблем“. 23.10.2013 г.
Резултати от анкетата Trendence Graduate Barometer 2013 16.10.2013 г.
Студентско кредитиране 23.09.2013 г.
Конкурси за стипендии, организирани съвместно от Германската служба за академичен обмен (ДААД) и МФ "Св.Св. Кирил и Методий" 19.09.2013 г.
Студентски стажове в държавната администрация 22.04.2013 г.
Trendence Graduate Barometer 2012 08.10.2012 г.
Софтуер от Microsoft 02.10.2012 г.
Публична лекция от г-н Родолфо Пейков на тема „Световен тероризъм“ 20.09.2012 г.
Достъп до електронните бази данни (Science Direct, Scopus, Web of Knowledge) 12.03.2011 г.
ЮНЕСКО междуфакултетска катедра "ИКТ в библиотечните науки, образованието и културното наследство" при УниБИТ 03.03.2011 г.
Публична лекция на Г-н Родолфо Пейков 19.12.2011 г.

Уеб сайта на УниБИТ и Google Docs

29.11.2011 г.
Информация за предстоящи научни събития и ... 28.11.2011 г.
ОП “Регионално развитие” 2007-2013 28.11.2011 г.

 


нагоре