СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми студенти,

от 07.04.2020 г. до 01.05.2020 г. вкл. можете да подавате Заявление - декларация за получаване на стипендии за летен семестър на учебната 2019/2020 година, съгласно заповед на Ректора на УниБИТ от 7.04.2020г.

Подаването се извършва чрез електронен формуляр, линк към който е посочен по-долу. Достъпът до електронния формуляр се осъществява единствено чрез Вашият студентски профил - университетска електронна поща, която съдържа факултетният Ви номер, предоставени Ви при записването в УниБИТ (пример: 12345р@unibit.bg).

Стипендии се отпускат само на учащите се в редовна форма на обучение.

За този семестър заявления-декларации за получаване на стипендия НЕ подават:

  1. Студентите, на които е отпусната стипендия през зимния семестър на 2019-2020г. По критерий „Неравностойно положение“ и „Майки и бащи с дете до 6 год. възраст. , освен когато не отговарят на критериите за кандидатстване за стипендия за студенти, обучаващи се в приоритетно професионално направление“;
  2. Чуждестранните студенти 1 курс, освен когато не отговарят на критериите за кандидатстване за стипендия за студенти, обучаващи се в приоритетно професионално направление“.

Въпроси и уточнения можете да изпращате на имейл r.manolova@unibit.bg. Приемат се само въпроси изпратени от университетския имейл на студента. Кандидатстването за стипендия става единствено чрез електронния формуляр

За възстановяване на забравени пароли в условия на електронно дистанционно обслужване на студенти, е необходимо да се свържете с Компютърна лаборатория "Джон Атанасов" на адрес: support@unibit.bg.
Подавате следната информация: Три имена, факултетен номер и специалност, в която се обучавате. Ще получите отговор на електронната поща, от която е изпратена заявката, в който ще има нова служебна парола.

ЛИНКОВЕ:

  1. Заповед на Ректора на УниБИТ от 7.04.2020г.;
  2. Електронен формуляр – ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ.

НОВИНИ


нагоре