Университет по библиотекознание и информационни технологииУважаеми студенти
и докторанти!

Стартира трета група
за придобиване на професионална
квалификация „УЧИТЕЛ“
ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

 • Обучението продължава ДВА СЕМЕСТЪРА
 • Компютърно подпомагани занятия
 • Присъствените занятия се водят в удобно за
  обучаемите време
 • Педагогическите стажове са организирани в
  училища на територията на гр. София
 • В курса могат да се включат докторанти и
  студенти, които се обучават в момента или са
  придобили висше образование в областта на
  информационните технологии

Успешно завършилите получават
Свидетелство за професионална
квалификация „УЧИТЕЛ“

(Издава се при представяне на диплома за висше
образование –ОКС „бакалавър“ или ОКС „магистър“)


Подаване на заявления от 25 септември до 04
октомври 2019 г., по електронен път на имейл:
p.pergelova@unibit.bg
(заявлението може да се изтегли от сайта на Университета)
Допълнителна информация в сградата на УниБИТ – 2
(бул. Шипченски проход № 69А), Кабинет № 303 – гл.
експерт Пенка Пергелова,
тел.: + 359(0) 2 970 85 99; имейл: p.pergelova@unibit.bg

НОВИНИ


нагоре