Връчване на свидетелства по проект „Студентски практики“ !

 

Моля,
Всички успешно завършили практическото си  обучение   по  проект „Студентски практики“, да заповядат  на 24.04.2017 г. (понеделник)  от 14.00 часа в зала ,,Тържествена", за да получат своите свидетелства за проведена студентска практика !

 

*Проект BG05M20P001-2.002-0001 на МОН

„Студентски практики – Фаза 1” финансиран от ОП НОИР


нагоре