Свидетелства по проект „Студентски практики“ !

 

Студентите, които не са получили свидетелствата си за успешно завършен стаж по проект „Студентски практики“ могат да го направят в Учебен отдел, съобразено с тяхното работно време.

 

Снимки от галерията

 

*Проект BG05M20P001-2.002-0001 на МОН

„Студентски практики – Фаза 1” финансиран от ОП НОИР

НОВИНИ


нагоре