Публична лекция на Стоян Райчевски, на тема: "Освободителните борби на българския народ след Берлинския конгрес"

Уважаеми колеги,

Имаме удоволствието да Ви поканим на историческата лектория, посветена на 120-атата годишнина от Илинденско-Преображенското въстание! През следващите няколко седмици ще чуем лекции от известни български учени и общественици, които ще ни запознаят с различни аспекти на освободителните борби на българския народ в края на XIX и началото на XX век.

Първата лекция ще бъде изнесена от Стоян Райчевски и е на тема : "Освободителните борби на българския народ след Берлинския конгрес (1878-1903 г.)". Лекцията ще бъде на 27 ноември 2023 г. (понеделник), от 11.00 ч., в зала 105 на УниБИТ.

Втората лекция е планирана на 30 ноември 2023 г., от 13.00 ч., зала 106. Лектор ще бъде акад. проф. дин Георги Марков.

До средата на м. декември предстоят публични лекции на чл. кор. проф. д-р Иван Гранитски, Надежда Захариева, проф. д-р Жоржета Назърска и проф. д-р Боряна Бужашка. Подробности ще бъдат публикувани тук.

Публичните лекции се реализират в рамките на проект ПЧФНП–2023–02 „Националноосвободителните борби на българския народ в културната памет (120 г. Илинденско-Преображенско въстание)“, ръководен от проф. д-р Венцислав Велев и финансиран по Вътрешен конкурс за разработка на проекти за частично финансиране на научни или творчески форуми по Наредбата на МОН за условията и реда за оценката, планирането, разпределението и разходването на средствата от държавния бюджет за финансиране на присъщата на държавните висши училища научна или художественотворческа дейност – Конкурсна сесия 2023 г.

Отправяме покана да се присъедините в това вълнуващо пътуване назад във времето и заедно да се потопим в паметта за тези исторически моменти!

НОВИНИ


нагоре